Erfaring fra Kina: Å forbedre seg selv

En koordinator og jeg hadde en uoverensstemmelse. Da jeg forsøkte å overtale ham til å se ting på min måte, sa han: ”Du er så sta. Kan du ikke være litt mer fleksibel?”

Det han sa, fikk meg til å tenke. Før jeg begynte å praktisere Falun Gong, hadde jeg et dårlig lynne og insisterte på at ting skulle gjøres på min måte, noe som gav meg mange problemer. Jeg trodde jeg hadde forbedret meg i årenes løp med kultivering, men koordinatorens bemerkning minnet meg om at det fremdeles er mye som gjenstår.

Et problem jeg har innsett, er at jeg prater mye. Jeg ønsker at andre skal se ting fra mitt perspektiv. Noen ganger har personen jeg snakker med, kanskje ikke innvendinger til det jeg sier, men negative følelser oss imellom lager barrierer mellom oss. Dette skyldes mangel på selvinnsikt.

Da jeg leste ”De ni kommentarene om Kommunistpartiet”, innså jeg at jeg er influert av partikulturen. Under følger fire eksempler på det.

Det ene er konkurransementalitet. På grunn av fastholdenhet til misunnelse og det å vise seg, var jeg meget selvtilfreds og alltid rask med å argumentere. Da jeg fikk overtaket, var jeg fornøyd. Hvis andre var meg overlegen, ble jeg misunnelig og ignorerte dem.

Det andre er utolmodighet. Jeg avbrøt for eksempel de som snakket, i den tro at det jeg hadde å si, var viktigere enn det andre snakket om. Men hvis det var meg som snakket, ville jeg ikke at noen skulle avbryte meg. En annen manifestasjon av fastholdenhet er at jeg alltid var ivrig etter å dele nye ting, som om jeg var redd for at de ellers ikke ville få kjennskap til det eller at de ville få høre om det fra andre.

En gang så jeg en utøver gå på rødt lys for å spare tid. Jeg så andre utøvere velge seg behagelige steder å sitte da de studerte Fa sammen, uten å tenke på at eldre utøvere kanskje trengte bedre lys på grunn av dårlig syn. Dette er upassende.

Det tredje er ego. På grunn av konkurranseinstinktet og utålmodigheten la jeg beslag på samtaler og var ikke villig til å la andre komme til orde før jeg ikke hadde mer å si. Dette er typisk for en som er påvirket av partikulturen.

Det siste er motviljen til å ta imot kritikk. Da andre gav negative kommentarer om min oppførsel, beskyttet eller forsvarte jeg ubevisst meg selv. Dette bunner i selvopptatthet. Jeg innrømmet ikke at jeg tok feil. Hvis jeg innrømmet det utad, mente jeg det egentlig ikke.

Jeg mener jeg virkelig må forbedre meg.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/6/164926.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.