Slovakia: Utøvere informerte om det kinesiske regimets forfølgelse av Falun Gong

Falun Gong-utøvere arrangerte en aktivitet i Levice den 21. og 22. oktober for å informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) 18 år lange forfølgelse av Falun Gong i Kina. De samlet underskrifter for å kreve en slutt på KKP’s statssanksjonerte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere.

Falun Gong -utøvere informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Mange underskriver petisjonen mot forfølgelsen Falun Gong-utøvere viser og instruerer de fem Falun Gong-øvelsene

Utøverne satte opp et bord for å samle underskrifter. Noen viste de fem Falun Gong øvelsene, mens andre delte ut informasjonsbrosjyrer. Mange av de forbipasserende undertegnet en petisjon mot forfølgelsen.

En gutt som undertegnet petisjonen, kom tilbake neste dag for å hjelpe utøverne med å del ut brosjyrer. Han samlet to underskrifter.

Fire barn av romfolket lærte Falun Gong-øvelsene på stedet. Ei fortalte at hun så et gyllent lys da hun lukket øynene. Hun fortalte videre at hun så kamper mellom godt og ondt som skjedde i en annen dimensjon og at hun ble dårlig av at Falun Gong-utøvere ble drept i Kina. Hun ropte før hun gikk: ”Falun Dafa er bra”.

Hun og vennene kom tilbake etter en stund for å lære øvelsene. De ønsket å bli med i øvelsesgruppen i en park hver lørdag.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/12/166371.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/11/在斯洛伐克西南部城市传播真相(图)-356583.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.