Danmark: Introduserte Falun Gong på messen Mystikkens Univers

Falun Gong-utøvere i Danmark deltok på messen Mystikkens Univers den i København den 3. – 5. november 2017. Messen presenterte et rikt utvalg av tradisjonell kultur fra ulike land i tillegg til folkekunst, åndelige metoder, foredrag og konserter. Messen hadde 115 stands og 60 foredrag av ulike slag. Falun Gong-utøverne tilbød to foredrag med introduksjon av Falun Gongs prinsipper og Falun Gong-øvelsene. De fikk gode tilbakemeldinger fra publikum, og mange lærte øvelsene der og da.

Falun Gong-utøverne introduserer Falun Gong på messen Mystikkens Univers i København Foredrag om Falun Gongs prinsipper og forfølgelsen i Kina Undervisning av Falun Gong-øvelsene på messen

I løpet av messen ble det kontinuerlig vist en video av Falun Gong-øvelsene på standen. Noen utøvere viste øvelsene, mens andre delte ut informasjonsbrosjyrer og snakket med folk om Det kinesiske kommunistpartis forfølgelse av metoden i Kina.

Mange kjente et unikt energifelt rundt standen og ønsket å få informasjon om metoden. Flere kjøpte Falun Gong-bøkene og deltok på introduksjons-forelesningen. Andre kom ens ærend neste dag for å få med seg begge foredragene. En ung mann som var svært interessert i kultiveringsmetoder, pratet med en utøver i nitti minutter om denne tradisjonelle, kinesiske kultiveringsmetoden.

Mange hadde hørt om forfølgelsen og den statssanksjonerte organhøstingen organisert av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). De ble bedrøvet over den umenneskelige og systematiske forfølgelsen og signerte petisjonen med krav om en slutt på organhøstingen. Falun Gong-utøverne anbefalte folk å se en dokumentarfilm om organhøsting.

Ei kvinne som hadde vært Kina, sa at massakren på Tiananmenplassen hadde lagt seg sterkt på minnet. Hun kjente til den ondskapsfulle forfølgelsen av Falun Gong. Hun var ikke enig i styresmaktenes fokus på økonomiske interesser, mens de samtidig var tause om bruddene på menneskerettigheter i Kina. Hun sa hun ønsket at Danmark ville si “nei” til Kinas forfølgelse av Falun Gong.

Mange så fram til introduksjonsforedraget om Falun Gong og møtte tidlig fram for å delta. Falun Gong-utøver Michel informerte om Falun Gong og delte sine personlige erfaringer med kultivering for de frammøtte. Han lærte også ut Falun Gong-øvelsene. Folk prøvde samtidig å gjøre bevegelsene til den rolige musikken, deriblant ei kvinne i rullestol. Mange var fasinert over den sterke energien de kjente rundt seg. Da de gjorde den andre øvelsen, den stående meditasjonsøvelsen, utbrøt flere begeistret: “Jeg kan kjenne det!” og “Veldig sterk energi!”

Etter introduksjons-foredraget gikk mange av deltakerne tilbake til Falun Gong-standen for å kjøpe bøker, få kontakt-informasjon og finne ut hvor man kan finne øvelsesvideoer og musikk. Noen gjorde avtaler med Falun Gong-utøvere for å treffes på lokale øvingssteder. Flere la igjen telefonnummeret sitt for å kunne motta informasjon om framtidige 9-dagers kurs. Flere uttrykte sin takknemlighet fordi de følte Falun Gong var en fantastisk metode. Ei 84 år gammel kvinne besøkte Falun Gong-standen etter å ha deltatt på foredraget. Hun fortalte utøverne at hun virkelig satte pris på metoden. Hun tok med seg eksemplarer av all tilgjengelig informasjon.

Falun Gong-utøverne mottok flere telefoner fra interesserte i dagene etter messen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/14/166394.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/丹麦“神秘宇宙”博览会-民众了解法轮功(图)-356465.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.