Nederland: Falun Dafa Erfaringskonferanse 2017

Falun Dafa Erfaningskonferanse 2017 for Benelux-landene (Belgia, Nederland, Luxemburg) ble arrangert den 29. oktober 2017 i Utrecht. Elleve utøvere fortalte hvordan de har hatt nytte av praksisen. De snakket om sine erfaringer med å se innover og hvordan de forbedret sin karakter.

Deltakerne ved Benelux Falun Dafa Erfaringsdelingskonferanse 2017 Peter snakker på konferansen
Christopher snakker på konferansen Ny utøver, Ann Teurlings, snakker på konferansen

Opplevelse av meningen med kultivering under Fa-opprettingen
Peter ble Falun Dafa-utøver i 1999 og lærte meningen med kultivering under Fa-opprettingen. Han har tidligere vært hovedkoordinator for et Dafa-prosjekt. ”I den tiden var jeg full av energi og hadde lidenskap for det jeg gjorde. Jeg hjalp mennesker med å forstå hva Falun Gong er og hjalp samtidig nye utøvere med deres kultivering ved å svare på spørsmål.” Ettersom antall utøvere økte, krevde arbeidet at han fokuserte på mellommenneskelige egenskaper. I denne perioden giftet han seg og startet familie. Med økt press på jobb var han ute av stand til å bruke så mye tid på Dafa-arbeid. På et tidlig tidspunkt i kultiveringen sluttet han å være koordinator.

Peter snakket om hva som fikk ham til å bli værende i Dafa og forbli stabil i kultiveringen. Selv uten å ha opplevd mirakler, overnaturlige erfaringer eller å ha det himmelske øyet åpent, fortalte Peter at han visste han hadde hatt mange goder av å praktisere, fordi han klarte dagliglivet på en god måte.

Til slutt la folk merke til at han fortsatt arbeidet svært hardt. Han ønsket å være like entusiastisk i praksisen som han var da han var ny utøver. ”Jeg prøvde å være den typen utøver som jeg ønsket andre skulle være da jeg var koordinator. Med andre ord prøver jeg å gjøre det som andre koordinatorer ba meg om å gjøre; uten å ha andre tanker. Jeg prøver å støtte dem og gi dem forslag og meninger når de trenger det.”

En annen utøver, Silvio, fortalte at han hadde reist rundt i verden for å finne en måte å være nær Gud på. I 2000 fant han Falun Dafa. Han forsto at selv den minste forbedring i han selv, var en positiv forbedring. En gang da han og en annen utøver arbeidet sammen, behandlet den andre utøveren ham dårlig. Før han ble sint, tenkte Silvio på Dafas prinsipper: Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Da han klarte å roe seg, ba den andre utøveren om unnskyldning.

”I begynnelsen tenkte jeg at toleranse var enkel å oppnå”, fortalte Silvio. ”Men dypt inne meg har jeg alltid vært tolerant på en vanlig, menneskelig måte. Jeg forsto dette og eliminerte denne emosjonen, og det skjedde en enorm endring i mitt liv. Forholdt til konen og familien forbedret seg tydelig. Andre bindinger, slik som lyst og fråtsing, ble mye svakere. Nå vil jeg eliminere enda flere bindinger og bli virkelig tolerant; som en virkelig utøver.”

Christopher var tidligere en sky og lite veltalende person. Han var nervøs og engstelig, og dette hindret ham i å snakke med fremmede om Falun Gong. Han så innover i seg selv og forsto at han var kontrollert av redsel og til bindinger som å få gode resultater og å vise seg. Han forberedte seg heller ikke skikkelig da han gikk ut og informerte folk om Falun Gong og forfølgelsen. For å snakke bedre og mer effektivt med folk om Falun Gong, leste Christopher en mengde informasjonsmateriell og så mange videoer om forfølgelsen av Falun Gong. Etterpå kunne han dra til alle typer arrangement og aktiviteter for å snakke med mennesker om Falun Gong og forfølgelsen. Til sist overvant han også redselen.

Shi snakket om hvordan hun ble kvitt sin binding til å være stridslysten. Da hun møtte turister fra Kina som fornærmet henne eller snakker ille om Falun Gong, begynte hun å argumentere med dem. Ettersom hun studerte Fa mer, innså Shi at hun måtte bli kvitt bindingen til å være stridslysten, samt klaging og å tåle å miste ansikt. Det tok henne tre år å kvitte seg med dette. Nå snakker hun lett med kinesiske turister og hjelper dem med å frasi seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet og dets tilknyttede organisasjoner.

Ann Teurlings var i en bilulykke da hun var 24. I 30 smertefulle år klarte hun ikke å gå normalt. Fire måneder etter at hun begynte å lese i Zhuan Falun og gjøre Falun Gong-øvelser, kunne hun gå igjen. Hun trodde imidlertid ikke at hun ville klare å gjøre den sittende meditasjonsøvelsen. Ann fortalte hvordan hun gjorde gjennombrudd med å si høyt: ”Jeg tror på Falun Dafa ett hundre prosent. Jeg eliminerer mine tanker og bindinger og tenker ikke på noe.” Anne minnes: ”Alt jeg gjorde, var å studere Fa og gjøre øvelsene. Jeg forbedret meg så raskt.” Faktisk kunne hun ikke bare sitte og meditere i lotusposisjon; hun klarte til og med å løpe når hun skulle nå bussen!

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166256.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/1/荷兰召开法轮大法心得交流会-356210.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.