Tyskland: Informasjonsdag

Falun Gong-utøvere i Tyskland arrangerte den 7. oktober 2017 en informasjonsdag i Freiburg i Breisgau, som er en vakker turistattraksjon i Tysklands svarte skoger.

Utøverne informerte om Falun Gong og om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong, spesielt om den statssanksjonerte organhøstingen fra levende utøvere i Kina.

Utøvere viser øvelser og informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Freiburg

Hver dag besøker turister fra hele verden Freiburg i Breisgau. En gruppe kinesisk-amerikanske turister fra USA kom tilfeldig forbi Falun Gong-aktivitetene den dagen. De smilte og vinket. Noen gav utøverne tommelen opp. Andre sa: “Fortsett det gode arbeidet!”

”Verden trenger Sannhet, Medfølelse og Toleranse”
En student fra Mongolia snakket med en utøver for å få informasjon om Falun Gong. Han visste at KKP har forfulgt Falun Gong-utøverne. Han sa: “Verden trenger Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Vi burde elske Falun Gong”.

En ung mann oppdaget at Falun Gong er en kultiveringsmetode på høyt nivå innen Buddha-skolen. Han sa: “Dette er akkurat hva jeg har lett etter!” Han hadde vært på let etter en kultiveringsmetode siden han nylig flyttet til Freiburg i Breisgau. Han tok imot informasjonsmateriell og sa han virkelig ville bli med på øvelser for regioen.

Ei kvinne som var veldig interessert i Falun Gong, lærte seg øvelsene samme dag. Hun noterte seg Falun Gongs nettadresse og ønsket å lese mer om dette senere.

Kinesere frasier seg medlemskap i kommunistorganisasjoner
Mer enn ti kinesere, inkludert studenter, lokale og turister fra Kina benyttet anledningen til å melde seg ut av kommunistorganisasjonene de engang var medlem av.

En kinesisk student tenkte at det egentlig ikke var nødvendig å melde seg ut av “Unge pionerer” som han var blitt medlem av i grunnskolen. Utøveren forklarte: “Du avla løftet om å forsvare kommunismen da du ble medlem av Unge pionerer. Historien beviser at kommunismen er dømt til undergang. Hvorfor vil du være lojal mot den? Trygg framtiden din med å melde deg ut.” Studenten svarte: “Åja, så det er grunnen! Det visste jeg ikke.” Han besluttet å frasi seg sitt medlemskap i Unge pionerer under kallenavnet “Defu”, som i Tyskland betyr “Å være velsignet”.

Ei kinesisk kvinne gikk forbi informasjonsstanden. Hun snudde og kom tilbake og ba om å få en informasjonsbrosjyre. En utøver minnet henne på at hun ikke måtte glemme å frasi seg medlemskap i kinesiske kommunistorganisasjoner. Hun svarte: “Jeg har gjort det. KKP har begått for mange forbrytelser. Jeg ønsker ikke å begraves sammen med pariet!”

Hun ønsket å hjelpe familie og venner med å melde seg ut av disse organisasjonene. Utøverne informerte henne hvordan en frasier seg medlemskapet på nettet. Hun svarte at hun ville studere informasjonsmateriellet slik at hun på beste måte kunne fortelle familie og venner om dette.

Krav om en slutt på forfølgelsen
Mange turister fra andre europeiske land tok imot informasjonsmateriell. De signerte petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen. Noen tok med seg flere brosjyrer slik at de kunne hjelpe til med å informere om forfølgelsen i Kina.

Ei tysk kvinne fortalte at hun hadde sett et TV-program på 3Sat om KKP’s organhøsting. Hun mente det ville være helt feil å dra til Kina for å få utført en organtransplantasjon. Hun ønsket utøverne lykke til og tok informasjonsbrosjyren med seg for å lære mer om Falun Gong og forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/12/166034.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/德国名城弗莱堡信息日-各界民众了解法轮功(图)-355318.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.