Storbritannia: Introduksjon av Falun Dafa til studenter

Når et nytt semester starter, har studenter fra forskjellige deler av verden mulighet til å lære om Falun Dafa, som er en gammel meditasjonspraksis fra Kina. Ved Kingston universitet i London ble Dafa introdusert ved et ”På-campus arrangement” den 21. og 22. september 2017.

Utøvere informerer om Falun Dafa på et arrangement for nye studenter ved Kingston universitet

Mer enn 100 studentorganisasjoner deltok på ”Nytt semester”-orienteringen ved Kingston Universitet den 21. september. Fire studenter fra Falun Gong informerte om praksisen. De fortalte om Falun Dafas prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse og de fysiske og åndelige fordelene som utøverne har erfart. Mange studenter satte pris på de håndlagde, fargerike lotusblomstene som de fikk.

En utøver kunne fortelle at han hadde snakket med flere kinesiske studenter på arrangementet. Noen av dem var i villrede av den krenkende propagandaen de hadde hørt om Falun Gong fra Kommunistpartiet i Kina. ”Jeg informerte dem om Falun Gong og mine egne personlige erfaringer. Mange endret holdning til praksisen og tok bilder av oss”, sa utøveren.

Falun Dafa-gruppen ved Kingston universitet har ukentlige treff der denne tradisjonelle meditasjonsmetoden blir undervist gratis. To dager etter arrangementet for nye studenter meldte over 200 studenter seg på treffene.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165995.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/8/在英国金斯顿大学介绍法轮大法-355232.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.