Frankrike: “Jeg signerte petisjonen for rettferdighet og frihet”

Utøvere i Frankrike hadde et arrangement foran Eiffeltårnet i Paris en søndag i oktober 2017. De ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

En utøver informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Utøvere viser Falun Gong-øvelsene

Folk signerer petisjonen for å støtte Falun Gongs fredelige motstandskamp Elever i videregående skole lærer Falun Gong-øvelsene

Thomas Bruggeman og Mathieu Devillers fra Belgia signerte begge petisjonen. Thomas sa at alle burde få opplysning om tvungen organhøsting, og alle burde gjøre noe for å stanse det. Han lovpriste utøverne for at de spredte informasjonen.

Mathieu sa at samvittigheten hans fortalte ham at alle er involvert i denne forbrytelsen. Han håpet at underskriften hans, i tillegg til alle andres, ville bidra til å stanse forfølgelsen.

“Dette er en stor kamp. Fortsett det gode arbeidet”, sa han. “Det dere gjør, er veldig viktig. Folk trenger å få informasjon om forfølgelsen i Kina.”

Marie Anick som er pensjonert sykepleier, sa: “Jeg signerte petisjonen for rettferdighet og frihet. Det er en rettighet alle skal ha. Jeg hørte første gang om Falun Gong for noen noen år siden. Jeg kan ikke tro at folk blir forfulgt bare for sin overbevisning. Jeg var innom et Falun Gong-arrangement for flere dager siden, men litteraturen der var på kinesisk. I dag vil jeg se godt på plakatene og lese det som står på fransk.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/14/166057.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/13/来自巴黎人权广场上的民众的支持(图)-355326.html


Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.