Frankrike: Taler med krav om en slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina
 

Frankrike: Taler med krav om en slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Over 1300 Falun Gong-utøvere fra forskjellige land i Europa var samlet på Place de la Bourse i Paris om ettermiddagen den 30. september 2017. De ønsket å informere om forfølgelsen av Falun Gong i Kina og ba om hjelp til å stoppe den 18 år lange forfølgelsen av uskyldige Falun Gong-utøvere.

Tang Hanlong, leder av Falun Dafa foreningen i Frankrike, taler ved samlingen på Place de la Bourse i Paris Falun Gong-utøvere spiller på midjetrommer i Paris den 30. september 2017 Tidligere fransk minister, Françoise Hostalier, taler ved samlingen i Paris den 30. september

Tang Hanlong som er leder av Falun Dafa-foreningen i Frankrike, informerte under samlingen at Falun Gong er en fredelig metode som følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. På grunn av helsefremmende fordeler ved metoden har den spredt seg hurtig rundt i verden. I sjalusi og frykt for å miste kontrollen over folket i Kina, startet Jiang Zemin, tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), forfølgelsen av Falun Gong den 20. juli 1999.

Forfølgelsen har ført til 4162 dokumenterte dødsfall av Falun Gong-utøvere de siste 18 årene. Mange flere har blitt torturert for sin overbevisning og til og med drept for sine organer. Jiang Zemin er direkte ansvarlig for både starten og fortsettelsen av forfølgelsen.

Tang Hanlong anmodet styresmakter, ikke-statlige organisasjoner, journalister og alle andre å jobbe sammen om å stanse forfølgelsen.

Tidligere minister: “Støtt Falun Gong-utøverne for å få en slutt på forfølgelsen”
Den tidligere franske ministeren Françoise Hostalier deltok ved samlingen og støttet utøvernes arbeid med å få en slutt på forfølgelsen. Hun krevde at regimet stanser forfølgelsen umiddelbart.

Hostalier sa hun beundret arrangørene for deres utrettelige arbeid med å sikre det kinesiske folk grunnleggende menneskerettigheter. Hun sa: “Vi er heldige som bor i Frankrike, et land med frihet og demokrati. Alle har tale- og trosfrihet. La oss ikke glemme de som ikke er så heldige. Dette er grunnen til at vi er samlet her i dag.”

Hun sa at hundre tusener kinesere har blitt fengslet, torturert og sendt i tvangsarbeidsleirer for sin tro på Falun Gong og at ingen kan fornekte det faktum at det kinesiske regimet utfører arrestasjoner, tortur og drap, spesielt når det gjelder statssanksjonert organhøsting.

Hun bønnfalt de kinesiske lederne: “Jeg trygler dere om å løslate Falun Gong-utøverne som holdes i fengsel eller psykiatriske sykehus. Gi folk trosfrihet. Stans den fryktelige organhøstingen. Neste steg er å få gjerningsmennene stilt for retten.”

Hun oppmuntret deltakerne ved samlingen: “Gi ikke opp. Dere er håpet for at rettferdighet skal seire. På grunn av dere vil rettferdighet og frihet seire!”

Éric Alauzet fra Doubs distrikt og medlem av nasjonalforsamlingen, og Jean-Marie Sermier som er tidligere medlem av nasjonalforsamlingen, sendte et brev med støtte til samlingen og ba de franske styresmaktene følge den europeiske resolusjonen og fordømme Det kinesiske kommunistpartiets forbrytelser.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/10/2/165658.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/1/欧洲法轮功学员巴黎集会-呼吁制止迫害(图)-354586.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.