Sverige: “Det beste stedet å presentere den beste boken”
 

Sverige: “Det beste stedet å presentere den beste boken”

Stockholms kulturfestival ble arrangert for første gang den 20. august 2007. Festivalen var en bokmesse kalt ”Verdens lengste skrivebord” og var sponset av Stockholms bibliotek. Arrangementet var i den travleste gågaten midt i Stockholm. Falun Gong-utøvere fra Sverige deltok på arrangementet med den svenske utgaven av boken Falun Gong.

Falun Gong fikk tildelt den beste lokasjonen på bokmessen Ei kvinne lærer Falun Gong-øvelsene på bokmessen

Det beste stedet å presentere den beste boken
Hele bokmessen strakte seg over et område på en kilometer. Arrangørene hadde spesifikt sørget for en god plassering for Falun Gong-standen (også kjent som Falun Dafa). Standen var i nærheten av utgangen til undergrunnsstasjonen og ved inngangen til Sveriges største varehus. Akurat der var den største strømmen av mennesker.


Da en Falun Gong-utøver søkte om deltakelse på bokmessen, introduserte han boken Falun Gong for arrangørene og sjefen for Stockholms bibliotek. Han informerte om hvilken type bok Falun Gong er, hvorfor den kan appellere til folk med ulik kulturell bakgrunn og språk verden over, hvilken type kultiveringsmetode Falun Gong er og hvordan den kan gi folk fysisk og mentalt velbehag. Sjefen for biblioteket forstod straks at dette er en sjelden bok og tilbød Falun Gong-utøverne den beste plasseringen på bokmessen.

Falun Gong-standen var pent presentert med den svenske utgaven av Falun Gong. Utøverne hadde også med informasjonsark og -plansjer som informerte om metoden. Noen utøvere på standen fortalte de besøkende om godheten i Falun Gong, mens andre utøvere viste øvelsene. De rolige og fredelige øvelsene i den bråkete storbyen tiltrakk seg mange besøkende som stoppet opp og så på. Noen ønsket å lære Falun Gong-øvelsene der og da, og noen kjøpte boken Falun Gong med det samme.

Folk av ulike nasjoner liker Falun Gong
Blant de besøkende som stoppet for å snakke med Falun Gong-utøverne i den ivrige folkemengden, var der flest svenske, men det var også folk fra andre land. Flesteparten av de svenske hadde hørt om Falun Gong, og mange ønsket å få mer informasjon om metoden. Noen fra andre etniske grupper hadde litt kjennskap til Falun Gong, og noen hadde til og med selv funnet Falun Gong-bøker på nettet og studert Falun Gong-øvelsene.

Ei iransk kvinne som jobber i IT-bransjen, hadde allerede lært Falun Gong-øvelsene ved å se på en video på nettet. På bokmessen møtte hun Falun Gong-utøvere ansikt til ansikt for første gang. Hun bad umiddelbart en utøver om å lære henne øvelsene på ny og pratet deretter lenge med utøveren.

En kirurg som var født i Afghanistan og hadde bodd i Hong Kong, stoppet ved standen. Han hadde møtt Falun Gong i Hong Kong, men kjente ikke så godt metoden. Han pratet i en halv time med en utøver og var fornøyd med å få en forståelse av hva Falun Gong virkelig er.

En tyrkisk fjernsynsjournalist hadde reist ens ærend til Stockholm for å dekke bokmessen. Han likte å prate med Falun Gong-utøverne og tok et fem til seks minutters video-opptak i og omkring utøvernes stand. Programmet han laget om bokmessen, blir sendt over hele Tyrkia.

En 13 år gammel egyptisk gutt som kom for å se utøverne vise øvelsene, hadde ingen anelse om hva som foregikk. En utøver forklarte ham de helsemessige fordelene med Falun Gong-øvelsene. Han hadde sans for metoden og ønsket å lære øvelsene og spurte samtidig om utøverne kunne vise metoden for klassekameratene hans. Han fikk utøverens visittkort og fikk beskjed at læreren eller rektor kunne kontakte Falun Gong-utøverne og gjøre en avtale om et besøk på skolen for å lære bort øvelsene. Tenåringen dro glad av sted med informasjonsbrosjyren og studentens visittkort.

Mange kinesere som passerte standen, var overrasket over å se Falun Gong der. Noen tok imot informasjonsmateriell og tok flere bilder med sine mobiltelefoner. Flere snakket med utøverne, og de skjønte at det de hadde hørt hjemme i Kina, var løgnpropaganda om Falun Gong.

Bokmessen “Verdens største skrivebord” i Sverige er 27 år gammel. Falun Gong-utøverne deltok på årets bokmesse for første gang og med gode resultater. Alle informasjonsbrosjyrene, der folk kunne melde sin interesse for øvelsestimer, var helt vekke ved dagens slutt. Mange var interesserte i Falun Gong og ønsket å oppleve denne magiske metoden selv.

Som takk til arrangørene for god hjelp og støtte, besluttet Falun Gong-utøverne å donere noen svenske utgaver av Falun Gong til Stockholms bibliotek, slik at flere kan få kjennskap til metoden.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/8/24/165153.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/“最好的位置给最好的书”-352889.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.