Hønefoss: ”Det er vanskelig å tro at noe slikt kan finne sted”
 

Hønefoss: ”Det er vanskelig å tro at noe slikt kan finne sted”

Lørdag 2. september 2017 ble Ringeriksdagen arrangert i Hønefoss. Falun Gong-utøvere hadde en stand der. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og ikke minst informere om organturismen til Kina. Organturisme innebærer at det tas alle typer organer fra levende mennesker for ulovlig/uetisk kommersiell utnytting og salg til utlendinger. Ikke bare viste været seg fra den beste siden, men utøverne fikk delt ut mange informasjonsbrosjyrer og snakket med blide og interesserte mennesker. Utøverne har bare hatt en aktivitet der for flere år siden, så de fleste forbipasserende visste lite eller ingen ting om forfølgelsen på forhånd.

Standen i Hønefoss under Ringeriksdagen den 2. september 2017 Ei ung kvinne setter seg ned og mediterer sammen med to utøvere Tre unge menn med informasjonsmateriell

En utøver gikk bort til en mann som sto på stand to telt bortenfor utøverne for å slå av en prat. Det viste seg at han er kirurg og medisinsk professor og arbeider med organtransplantasjon i Norge. De hadde en god samtale. Han fikk snakke med utøver Sun Yi, en kinesisk flyktning som er utøver og som har sittet i kinesisk fengsel for sin tro på Falun Gong. Han fikk også informasjon om at de andre voksne kineserne som var til stede, også hadde vært i fengsel.

Legen sa at det var så vanskelig å tro at noe slikt kan finne sted. Han forklarte at han hadde prøvd å søke i de tilgjengelige, amerikanske søkemotorene om organhandel, men ikke funnet noe. Han var uten tvil ute etter bevis. Utøveren henviste til nettstedene som er nevnt i informasjonsbrosjyren, men bad han også kontakte leder for Falun Dafa-foreningen i Norge som sitter på mye informasjonsmateriell. Legen, som var kristen, stilte spørsmål om den åndelige metoden Falun Gong og avsluttet med å spørre: ”Er vi søsken, trosmessig?”

En mann som er diakon i Hønefoss, kom smilende bort til en utøver. Han spurte: ”Er dette sant?” Da utøveren svarte ja, fortsatte han med å si at han forbandt navnet Falun Gong med en opprørsbevegelse i Vietnam med navn Viet Cong (FNL). Da kunne utøveren fortelle at den forrige diktatoren, Jiang Zemin, som startet forfølgelsen i Kina, har spredt løgner og oppdiktede historier både i Kina og utenlands ifra 1999. Deretter informerte utøveren om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og ga ham en informasjonsbrosjyre. Han virket både glad og interessert i informasjonen.

Utøveren hadde også en prat med ei dame ved nabostanden. Hun representerte Den norske kirke. Hun presiserte at det som var viktig for henne, var om bevegelser satte Jesus i sentrum - og bare ham. Det var det avgjørende for henne, sa hun. Etter en stund gikk utøveren bort til henne igjen og snakket om hva en kultiveringsvei er.

Utøveren informerte om at mester Li Hongzhi har sagt at det finnes flere kultiveringsveier som har en mester og som kun kan hjelpe en enkelt disippel eller noen få disipler. Dette overrasket både henne og mannen.

Senere kom ei ung jente, som sannsynligvis var datteren, bort og satte seg i lotusstilling (med korslagte bein) sammen med to utøvere som satt og mediterte i den femte Falun Gong-øvelsen. Hun satt lenge ganske stille. Det var vakkert.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.