Kinesisk kultur: Hvordan godhet forandret en tyv

Det er ikke enkelt å endre seg når noe først har blitt lært og integrert. Men en gammel historie viser at det virkelig er mulig.

Wang Lei (141 e.Kr. - 218 e.Kr.) var en høyt respektert lærd mann som var kjent for sin dygd. Han startet skoler og promoterte rettskaffenhet blant folk. Under hans innflytelse strevde folk for å bli gode og holde seg borte fra ondskap. Folk løste ofte konflikter fredelig sammen fordi de skammet seg over tanken på at Wang skulle få vite at de hadde gjort noe galt.

En gang ble en tyv tatt for å stjele ei ku. Kuens eier følte at tyven hadde tilstått og bestemte seg for å la ham gå.

Tyven sa til eieren: ”Jeg var fortapt og visste ikke hvordan jeg skulle leve et dydig liv. Nå har jeg bestemt meg for å bli en ny person. Siden du har tilgitt meg, kan du være så grei og ikke la Wang Lei få vite om dette?”

Senere ble likevel historien kjent for Wang. Han var lykkelig fordi tyven hadde tatt en riktig avgjørelse. Derfor sendte han noen klær for å oppmuntre tyven og for at han hadde startet en ny og bedre levemåte.

Noen år senere gikk en gammel mann langs veien og bar en tung veske. Plutselig kom en mann opp bak ham, tok vesken fra ham og bar den over 3 mil, uten å si et ord.

Den gamle mannen var svært takknemlig og inviterte den fremmede inn til seg for å hvile. Men mannen satte bare vesken ned og gikk uten å si navnet sitt.

Litt senere oppdaget den gamle mannen at han hadde mistet sverdet sitt mens han var ute. En mann hadde heldigvis holdt øye med det og ventet på at eieren skulle komme tilbake. Da den gamle mannen kom for å hente sverdet, forsto han at mannen som hadde passet på sverdet, var den samme personen som hadde båret vesken for ham!

Den gamle mannen var takknemlig og sa: ”Jeg har aldri møtt noen som deg. Vær så snill og si navnet ditt slik at jeg kan fortelle Wang Lei om deg.”

Da den gamle mannen fortalte Wang om ham, skjønte Wang at denne mannen var tyven som han hadde gitt klær til for mange år siden.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/6/164550.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.