Nederland: Fredelig demonstrasjon foran kinesisk konsulat
 

Nederland: Fredelig demonstrasjon foran kinesisk konsulat

Utøvere i Nederland arrangerte en fredelig demonstrasjon foran det kinesiske konsulatet i Haag den 20. juli 2017. De delte ut informasjonsbrosjyrer om forfølgelsen i Kina til forbipasserende og samlet inn underskrifter i en petisjon med krav om en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) tvungne organhøsting.

En fredelig demonstrasjon foran det kinesiske konsulatet i Haag

Visningen av øvelsene og den fredelige musikken tiltrakk seg mye oppmerksomhet. Forbipasserende ønsket informasjon om Falun Gong og ville vite hvorfor KKP forfølger metoden. De lyttet til forklaringene og leste informasjonsplakatene om forfølgelsen. Mange signerte deretter petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen. Noen felte tårer i sympati med de som forfølges i Kina.

Flere ønsket å vite hvor de kunne lære øvelsene. Et par turister fra India betraktet øvelsene lenge. De sa gjentatte ganger: ”Dette er storartet! Jeg må lære det!”

Kinesiske turister snakket også med utøverne for å få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i deres hjemland. De fikk informasjonsmateriell med seg, informasjon det er vanskelig å få i Kina. Et par kinesiske studenter grep muligheten til å frasi seg sitt medlemskap i de kommunistiske organisasjonene de var medlem av. En av dem sa: ”KKP har forårsaket 80 millioner dødsfall med sin politiske bevegelse og har høstet organer fra mennesker mot deres vilje. Jeg vil absolutt melde meg ut! Takk for hjelpen!”

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/29/164834.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.