Irland: Markering av den pågående 18-årige forfølgelsen i Kina

Utøvere arrangerte et møte på en åpen plass ved Grafton i Dublin den 22. juli 2017 for å markere den 18 årig lange forfølgelsen i Kina. De krevde en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong (også kjent som Falun Dafa). De markerte også Falun Gong-utøveres mangeårige og fredelige krav for en slutt på overgrepene.

Falun Gong-utøvernes parade i Dublin Utøverne krevde en stopp på forfølgelsen i Kina Rekonstruksjon av terror-metoder utøvere blir utsatt for i fengsel i Kina
Mange signerte petisjonen med krav om en slutt på KKP’s statssanksjonerte organhøsting av levende Falun Gong-utøvere

Forbipasserende leser informasjonsplansjene Declan Lyons taler under møtet

Fra Grafton gikk de i parade gjennom byens forretningsstrøk. De arrangerte rekonstruerte, synlige torturmetoder KKP bruker på utøvere i Kina. Samtidig krevde de at Jiang Zemin, den tidligere lederen av KKP, skulle stilles for retten fordi det var han som startet forfølgelsen.

Mange signerte petisjonen med krav om en slutt på KKP’s statssanksjonerte organhøsting av levende Falun Gong-utøvere. Noen kinesere grep muligheten til å frasi seg sitt medlemskap i KKP og tilstøtende organisasjoner de en gang var tilsluttet.

Åtte medlemmer av det irske parlamentet skrev brev til støtte for Falun Gong-utøverne i anledning arrangementet. Parlamentsmedlem Richard Boyd Barrett skrev: ”Alle som støtter menneskerettigheter, bør fordømme KKP’s forfølgelse av Falun Gong, spesielt organhøsting fra levende utøvere”. Han ville at de irske styresmaktene skulle ytre en sterkere internasjonal opposisjon mot forfølgelsen. Han lovpriste alle utøverne og støttespillerne for deres arbeid for å få en slutt på forfølgelsen.

Parlamentsmedlem Darragh O’Brien skrev at han hadde fremmet saken om forfølgelsen for den irske utenriksministeren og sa at Irland, EU og det internasjonale samfunnet burde jobbe sammen for å få en slutt på KKP’s brudd på menneskerettigheter, spesielt tvungen organhøsting.

Den kjente irske psykiateren Declan Lyons var en av talerne ved møtet. Han fortalte at Falun Gong-utøvere ofte forsvinner fra kinesiske arbeidsleirer, mentale sykehus og forvaringssenter og at de blir utsatt for tvangsarbeid, hjernevask og tortur.

Lyons påpekte at det mest avskyelige og onde aspektet ved forfølgelsen var å bruke Falun Gong-utøveres organer for å imøtekomme etterspørselen fra pasienter som kommer fra land utenfor Kina. Det estimeres at mellom 60.000 og 100.000 organtransplantasjoner utføres hvert år på kinesiske sykehus, et antall som langt overskrider antall organer som er tilgjengelig fra dødsdømte fanger og donorer. Lyons krevde at disse forbrytelsene skal fordømmes: ”Alle våre stemmer kan være eksempler for de som forfølges.”

Oversatt etter deler av:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/29/164834.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/26/爱尔兰法轮功学员在都柏林举行反迫害集会(图)-351696.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.