Over 500 underskrifter krever at utøver settes fri

Falun Gong-utøver Liu Ziping i Heilongjiang provinsen ble ulovlig arrestert fordi han distribuerte informasjonsmateriell om Falun Gong i Huanan fylke. Mer enn 500 innbyggere undertegnet en petisjon som krevde at han skulle løslates.

Liu ble arrestert av offiserer fra Mengijagang poltistasjon i landsbyen Dongsheng og har sittet fengslet i Huanan fylkes interneringssenter siden april 2017.

Familie og venner har møtt opp ved Huanan fylkes politikontor og Mengjiagang politistasjon i landsbyen Dongsheng for å prøve å få ham løslatt, men til ingen nytte.

Da dro de for å fortelle om Falun Gong og forfølgelsen av Liu til lokalbefolkningen, også i nabobygdene. De samlet 524 underskrifter og ”tommelunderskrifter” på petisjonen som krevde en øyeblikkelig løslatelse av Liu.

”Falun Gong-utøvere er gode mennesker”
Vi kom til et ungt par og begynte å fortelle om hensikten med besøket. Men før vi var ferdige, sa mannen: ”Ber du meg om å undertegne petisjonen? Ja, jeg vil. Jeg vet at Falun Gong-utøverne er gode mennesker. Personen som rapporterte Liu (til myndighetene) er ond.”

”Ondskapen vil ikke vinne over det gode”
Vi kom til et hus med en stor åpen plass og en mann som arbeidet ute med en truck. En annen truck kom dit idet vi møtte huseieren. Etter at vi hadde fortalt hvorfor vi var der, spurte han: ”De gjør fortsatt slike råtne ting i denne fasen av spillet? Jeg vil undertegne.”

Han leverte petisjonen til den andre som akkurat hadde kommet, og sa: ”Hvorfor undertegner ikke du også? Jeg vil ta ansvar hvis myndighetene anklager deg. Hvis de kommer, vil jeg lære dem en lekse. Ondskapen vil ikke vinne over det gode.”

”Vi må hjelpe ham”
Vi dro til en dagligvareforretning i landsbyen Xinfa. Der var det mange folk. De pratet, spilte mahjong og handlet. Etter å ha forklart hensikten med besøket vårt, sa en av kundene: ”Liu er slik en hyggelig person. Vi må hjelpe ham.” Alle undertegnet petisjonen.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/1/164484.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.