Sverige: Parlamentsmedlemmer støttet Falun Gong under Almedalsveckan

Almedalsveckan arrangeres hvert år den første uken i juli i Visby på Gotland og er et viktig forum i svensk politikk. Her gis det mulighet for seminarer, foredrag og andre politiske aktiviteter.

Falun Gong-utøverne benyttet anledningen til å snakke med politikere, embetsmenn og andre som deltok i Almedalsveckan. Utøverne ønsket å informere om den fredelige, åndelige metoden Falun Gong og den grufulle forfølgelsen de utsettes for i Kina.

De satte opp en stand i hovedgaten på et sted der de fleste besøkende måtte passere; rett ved siden av informasjonssenteret der VIP’ene ble intervjuet av media. Ministere og andre politikere kom og gikk hele dagen, og det var en utmerket mulighet til å treffe VIP’er ansikt til ansikt.

En Falun Gong-turné med bil over hele Sverige startet under Almedalsveckan. Turnéen skal pågå i seks uker og går fra Visby på Gotland gjennom alle de seks landsdelene.

Donners Plats er en åpen plass midt i sentrum av Visby. Her arrangeres mange sammenkomster under Almedalsveckan. Utøverne tilbrakte en time hver dag på Donners Plats der de informerte folkemengden om Falun Gong, forfølgelsen og organhøsting som rammer Falun Gong-utøverne i Kina.

Niclas Malmberg og Hans Rothenberg som begge er parlamentsmedlemmer, kom til sammenkomsten for å vise sin støtte for Falun Gongs arbeid mot forfølgelsen. Begge er meget interesserte og aktive i annet arbeid mot ulovlig organhandel.

Parlamentsmedlem Malmberg sa i talen sin: “Flere parlamentsmedlemmer og jeg har i fellesskap organisert et nettverk i parlamentet mot organhandel. Jeg håper at flere parlamentsmedlemmer, styresmakter og borgere får kjennskap til organhandelen i Kina.”

Parlamentsmedlem Hans Rothenberg sa i sin tale: “Ikke lenge etter at vi arrangerte 3. mai-forumet i parlamentet om denne saken (levende organhøsting) kontaktet den kinesiske ambassaden oss. De kinesiske styresmaktene er tilsynelatende redde for våre avsløringer om forbrytelsene. De frykter at flere mennesker skal få vite om dette og stoppe dem. Selvfølgelig er ikke vi redde for dem. Vi vil fortsette vårt arbeid og gi dem regningen.”

Begge parlamentsmedlemmene snakket i talen om den grusomme organhøstingen og sa at bevisene er udiskutable.

Over 1900 organisasjoner og 40.000 mennesker deltok på Almedalsveckan med over 4000 arrangementer. Mange fikk kjennskap til Falun Gong, og flere uttrykte sin takknemlighet overfor utøverne for arbeidet de gjør.

Oversatt etter:
http://www.clearharmony.net/articles/a112189-Sweden-Members-of-Parliament-Support-Falun-Gong-at-Almedalen-Week.html#.WXeqBhQsHZM

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.