Belgia: ”Dette (organhøsting) er en forbrytelse mot alle.”

Forbipasserende i gaten Meir i Antwerpen ble nysgjerrige og søkte mot aktivitetene til Falun Gong-utøverne fra Belgia den 9. juli 2017. Utøverne hadde satt opp informasjonsplakater som informerte om den 18-årige forfølgelsen av praksisen i Kina; en forfølgelse som har vært skjult for mange i Kina. De leverte også ut brosjyrer med informasjon om forfølgelsen av den gamle, åndelige praksisen, som bygger på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Falun Gong-utøvernes aktiviteter på gaten Mein i Antwerpen Forbipasserende får informasjon om Falun Gong og den brutale forfølgelsen i Kina Mange skrev under påpetisjoner som krevde en slutt på grusomhetene

Etter at de hadde fått informasjon om forfølgelsen, signerte flere entusiastisk petisjonen som krever at det kinesiske kommunistregimet straks stanser forbrytelsene mot menneskeheten. Flere av de forbipasserende som ønsket en sunn livsstil, ville finne ut hvor de kunne lære praksisen.

Gisela og Kiam er et par som arbeider innen medisinsk industri i Tyskland. De hadde tidligere hørt at organer fra samvittighetsfanger i Kina, spesielt Falun Gong-utøvere, blir høstet og solgt for profitt. Da de ble fortalt om omfanget på forbrytelsene, omfanget av deltakelse av militære sykehus og hvor raskt organer blir gjort tilgjengelige for transplantasjon, ble de forferdet. De undertegnet petisjonen som krever at kommunistregimet straks avslutter forfølgelsen. De oppmuntret utøverne og fortalte dem at det de gjorde, var bra. De sa: ”Vi ønsker dere lykke til!”

To kvinner kom til utøverne og ville vite mer om forfølgelsen etter at de hadde lest informasjon på plakatene. De trodde i utgangspunktet at organhøsting var en tilfeldig forbrytelse som skjedde innimellom. De ble fortalt at i Kina er organhandel en statssanksjonert og systematisk forbrytelse. Da ble de sjokkerte og sa: ”Dette (organhøsting) er en forbrytelse mot alle.”

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/13/164632.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/12/比利时民众支持法轮功反迫害-350990.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.