Slovakia: “Jeg vil sende dette bildet til Kina for å vise at her støtter vi Falun Dafa”

Falun Gong-utøvere i Slovakia markerte starten på den 18 år lange forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina. De arrangerte en stand i sentrum av Nové Zámky i den sørlige delen av Slovakia den 7. juli 2017. De informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og samlet inn signaturer til en underskriftskampanje. Mange signerte petisjonen for å stoppe forfølgelsen. Flere ønsket å lære de fem øvelsene.

Arrangement i Nové Zámky i det sørlige Slovakia den 7. juli 2017 Forbipasserende får informasjon om hvordan utøvere i Kina fremdeles blir mishandlet for sin overbevisning Mange signerer petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen i Kina

Et kinesisk par som er restauranteiere, snakket med utøverne. Etter å ha fått kjennskap til hvordan folk har blitt arrestert og torturert i Kina for å praktisere Falun Dafa, ønsket de begge å frasi seg medlemskapet i Det kinesiske kommunistpartiet og dets tilstøtende organisasjoner. ”De kommunistiske embetsmennene er korrupte, og partiet har ingen framtid”, sa konen.

En ung mann og vennene hans signerte petisjonen. De var sjokkerte over forbrytelsene som begås mot utøverne i Kina. Deretter tok de et gruppebilde foran et av utøvernes bannere.

“Jeg vil sende dette bildet til Kina for å vise at her støtter vi Falun Dafa på det sterkeste”, sa han.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/12/164624.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/11/斯洛伐克民众签名支持法轮功反迫害(图)-350946.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.