Politiet innså at det var nytteløst å få utøver til å frasi seg Falun Gong

Wei Jingmin ble arrestert den 24. mai 2017 etter at hun ble rapportert til politiet fordi hun fortalte folk om Falun Gong, som er en spirituell lære som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.

Hun ble etterforsket av Wang Wensheng som er leder for byen Botous sikkerhetskontor, og Gao Wei, som er leder for byens 610-kontor (et ekstra juridisk kontor som har som eneste oppgave å utrydde Falun Gong og som kan overstyre landets juridiske system).

Wang kunne fortelle at Wei hadde vært i søkelyset i flere år. Hun svarte: ”Jeg har prøvd å få tak i deg også. Jeg var en gang hjemme hos deg, men du var ikke inne. Jeg ville informere deg om at forfølgelsen av Falun Gong har vært ulovlig fra starten, og jeg håper at du vil stanse forfølgelsen av Falun Gong-utøverne. Og dessuten har ikke dine tjenestemenn returnert bilen til familien min. Den ble konfiskert for en tid siden.”

Wang sa ikke noe, men Wei fortsatte: ” Du internerer meg uten noen lovlig grunn.”

Gao la fram noen papirer som Wei skulle undertegne, men hun nektet og sa: ”Jeg foreslår at du heller ikke undertegner disse papirene. De kan brukes som bevis for din forfølgelse av Falun Gong når tiden for å søke rettferdighet mot gjerningsmennene kommer”.

Wang og Gao innså at det var nytteløst å få Wei til å frasi seg Falun Gong, så de satte henne fri bare noen timer senere.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/6/7/164162.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.