Russland: To utøvere forteller om sine erfaringer med kultivering

Falun Dafa (også kjent som Falun Gong) har blitt godt mottatt i over 100 land i de 25 årene siden metoden først ble offentlig kjent i Kina. Denne tradisjonelle, åndelige metoden når over rase- og landegrenser. Dafa-utøvere verden over nyter godt av mange goder, deriblant forbedret helse og velvære. I denne artikkelen deler to utøvere i Russland sine erfaringer ved å praktisere Falun Dafa.

Marina Kirill

Marina: Lykkelig av å praktisere Falun Gong
Marina som er 54 år gammel, er koreansk og bor i Moskva. Hun har praktisert Falun Gong i 13 år. Livsinnstillingen hennes endret seg totalt gjennom å praktisere Falun Gong, og hun er veldig tilfreds med metoden.

Da Marina var helt ung, flyttet hun til Moskva. I begynnelsen syntes hun det var vanskelig å finne seg til rette med sitt nye liv i Russland. Som mange russere, vokste Marina opp under Kommunistpartiets regime med ateistisk opplæring.

Etter å ha lest Zhuan Falun, som er hovedboken i Falun Gong, klarte hun slutte å røyke, uten store problemer. Hun hadde røykt i 20 år og hadde forsøkt å slutte flere ganger, uten hell. Den fantastiske forandringen gjorde henne veldig fornøyd.

Gjennom å praktisere Falun Gong har Marina også lært å gi slipp på bindinger til materielle ting. Leiligheten hennes var i et område som skulle fornyes. Da leiligheten skulle rives, var hun i begynnelsen bekymret for når hun ville bli tilbudt en ny leilighet. Men så gikk det opp for henne at hun ikke burde bekymre seg og heller bare la ting skje, som det var ment. Til slutt ble Marina tildelt en leilighet som passet perfekt til henne.

Kirill: Dafa løser livets mysterier
Kirill ble uteksaminert fra St. Petersburg militære medisinske akademi. Han begynte å praktisere Falun Gong i 2008. Gjennom å lese Falun Dafa-bøker fikk han svar på mange av livets spørsmål.

Kirill forteller: “Jeg leste ofte artikler om qigong og kampsport da jeg gikk på skolen. Faren min var interessert i qigong og kjøpte mange bøker om det. Jeg husker at jeg leste slike bøker allerede da jeg gikk i grunnskolen.

Senere kom jeg inn på militærakademiet. Far ga meg en Dafa-bok og ba meg lese den grundig. Jeg forstod prinsippet om at det gode vil belønnes, og det onde vil gjengjeldes. Jeg var henrykt. Men jeg begynte ikke å praktisere Falun Gong der og da.

Jeg sluttet meg så til hæren og begynte å tenke over meningen med livet. Jeg husket ordene jeg hadde lest i Dafa-boken. Jeg forstod at det handlet om å kultivere seg selv.

Mesteren lærte oss:
“Et menneske skal returnere til sitt opprinnelige, sanne selv. Det er faktisk den sanne meningen med å være menneske. Så, straks noen ønsker å kultivere, sies det at hans Buddha-natur har kommet frem.” (Fra forelesning en i Zhuan Falun )

På akademiet utførte jeg forskning på giftige kjemikalier og beskyttelse mot disse kjemikaliene. Flesteparten av eksperimentene ble gjort på dyr. Jeg fokuserte på en vellykket karriere innen dette feltet. Men mens jeg holdt på med forskningsoppgaven, begynte jeg å gråte da jeg jeg leste forelesningen i Zhuan Falun vedrørende det å ta liv. Jeg var under et enormt psykisk press og fikk ikke sove om natten.

Jeg forstod at hvis jeg ønsket å være utøver, kunne jeg ikke fortsette å være involvert i dette arbeidet. Jeg måtte ta en beslutning mellom det å ha en vellykket karriere på dette området eller å være utøver. Jeg sluttet i den jobben.

Etter å ha lest Mesterens nyere skrifter forstod jeg hvor viktig det var å informere om forfølgelsen. Det fantes ikke lenger andre Falun Gong-utøvere i byen min. Jeg dro likevel til en park for å gjøre Falun Gong-øvelsene, dele ut informasjon og informere om Falun Gongs godhet og forfølgelsen som pågår i Kina. Siden jeg var alene, var det flere forbipasserende som spottet meg. Noen stoppet og leste informasjonsplakatene mine. Jeg fortsatte å gå til parken for å informere folk om Falun Gong og forfølgelsen.”

Jeg forlot militæret noen år senere og jobbet ved et offentlig sykehus. På jobben delte jeg ofte ut Falun Gong-materiell, også kalendere og DVD’er.

Da det var underskriftskampanjer mot Kinas statssanksjonerte organhøsting, dro jeg til legers hovedadministrasjon med en petisjon. Jeg gikk også til regnskapsførerens kontor. Han signerte petisjonen og ba meg gå til sine underordnede og be dem signere. De fleste av mine kolleger signerte petisjonen.

I tillegg til å gi ut informasjon ønsket jeg å arrangere et seminar for å la flere mennesker få vite om Falun Gong og situasjonen i Kina. Jeg kalte seminaret ”Medisinsk etikk og moral”. Jeg fortalte deltakerne på seminaret: ”I mine opplevelser med å praktisere Falun Gong, har jeg oppdaget hvor viktig og fordelaktig det er å være et godt menneske med edel moral.” Deretter gav jeg eksempler på medisinske undersøkelser som ble gjort på utøvere i Kina før forfølgelsen startet, undersøkelser som dokumenterte store helsemessige forbedringer. Kollegene mine var veldig interesserte, og vi fikk en god diskusjon. Det var gledelig å kunne få dele Falun Gong og gå medisinsk i dybden. Jeg er svært takknemlig ovenfor Mesteren.

Falun Dafa praktiseres verden over og hever seg over rase og kultur. Dafa-utøvere er ubeskrivelig takknemlige for alle fordelene med metoden.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/21/163932.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/俄罗斯人修炼法轮功的故事-347258.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.