USA: Erfaringskonferanse i New York

Omkring 10.000 utøvere fra 58 land deltok på 2017 New York Falun Dafa Experience Sharing Conference på Barclays Center i Brooklyn i New York søndag 14. mai 2017. Li Hongzi, grunnleggeren av Falun Dafa, kom på scenen rundt kl 15. Han foreleste og svarte på spørsmål i omkring to timer.

Li Hongzi taler på New York Falun Dafa Experience Sharing Conference den 14. mai 2017 Scenen med blomster for å feire 25-årsdagen for Falun Dafa Barclays Center in Brooklyn i New York
Tretten utøvere snakket på konferansen på Barclays Center in Brooklyn i New York

Omkring 10.000 utøvere deltok på 2017 New York Falun Dafa Experience Sharing Conference.

Konferansen er et årlig arrangement i New York. Tretten utøvere var på scenen og fortalte om sine erfaringer i forhold til å følge prinsippene Sannhet, Mendfølelse og Toleranse i sine daglige liv. De diskuterte også hvordan flere mennesker kunne få informasjon om Falun Gong og forfølgelsen som skjer i Kina.

Scenen var dekorert med blomster for å feire 25-årsdagen for Falun Dafa. I introduksjonen til publikum markerte de Mester Li’s 66 års fødselsdag. Mester Li ble hilset med kraftig, stående applaus både da han kom og da han avsluttet sin forelesning.

Informere om Falun Gong og forfølgelsen
Utøver Helena har besøkt kontorene til senatorer i staten New York og representanter i Albany hver uke i over 13 år. Hun deler ut avisen Epoch Times og snakker med de folkevalgte og medarbeiderne om Falun Dafa.

Et statlig representants stabsmedlem limte en artikkel fra Epoch Times på sjefens stol og sa: “Dette vil sikre at representanten leser den.” Denne representanten ble senere den første til å støtte den statlige Falun Dafa-dagen som ble proklamert både i år og i fjor.

Xie fra Taiwan var med å oversette de statlige dokumentene “Transplantasjonsovergrep i Kina” til japansk. Disse ble gitt til statsansatte og forretningsfolk. I tillegg brukte hun mye tid og energi med å introdusere Shen Yun til potensielle publikummere. Hun oppnådde stor suksess, som inkluderte å få en stor televisjonsstasjon til å produsere og kringkaste et Shen Yun sted. Eieren av stasjonen inviterte henne til å introdusere Shen Yun på selskapsmøter. “Jeg har ingen spesielle evner eller bakgrunn”, sa Xie. “Jevnlige Fa-studier og øvelser hjalp meg”, sa hun videre.

Yin Huxiu som er en ung koreansk kvinne, har arbeidet for TV-stasjonen NTD i ni år. Hun har både arbeidet som redaktør og som vert for populære programmer. Yin snakket om å innse hvor viktig det er å lytte til Mesteren. Til tross for forskjellige vanskeligheter har hun og teamet produsert mange kvalitetsvideoer. “Som et nytt medieselskap, er vårt viktigste ansvar å hjelpe mennesker med å informere om forfølgelsen i Kina.”

Unge utøvere
Wu Ailian fra California begynte å praktisere da hun var fem år ved å følge foreldrene sine. Hun lærte kinesisk på en Minghui-skole og begynte å danse da hun var ni. Siden da har hun deltatt i mange arrangementer relatert til NTD. Etter at hun tok eksamen fra høyskolen, hjalp hun Epoch Times med lay-out. “Da jeg møtte problemer, resiterte jeg Mesterens dikt Tempering the Will i Hong Yin, og situasjonen forbedret seg.”

Sonja er 13 år og fra New York. Da hun var åtte år gammel, oppdaget hun en hard klump under foten. Hun fortsatte å gjøre øvelsene og studere Fa, og klumpen forsvant på mystisk vis. Ettersom hun ble eldre, ble hun avhengig av videospill, og det tok henne lang tid å bli kvitt. “Jeg har også bindinger til sjalusi, konkurransementalitet og å vise meg. Jeg må forbedre meg på disse områdene”, sa hun.

Komme igjennom problemer
Fan fra Australia har praktisert Falun Gong i 22 år. En dag på jobben klarte han plutselig ikke å gå. Han konsulterte flere leger før han husket at som utøver skulle han følge en annen vei. Han sendte opprette tanker og fortsatte å gjøre øvelsene. Da forsvant symptomene ganske raskt.

I tillegg, etter å ha blitt ledende koordinator, fortsatte han å se innover og høynet hjertets nivå. Da klarte han og andre utøvere i regionen å arbeide sammen som en kropp og spre informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Zenon er utøver fra New York-området. Han snakket om å være flittig straks etter at han begynte å praktisere Falun Dafa. Han oppdaget imidlertid at han ikke var i stand til å opprettholde sin tidligere flittighet de siste årene. Han opplevde frustrasjon, anger og smerte som et resultat. Dermed sluttet han å delta i gruppe-Fa-studier og andre aktiviteter og ble igjen avhengig av fjernsyn.

Konen insisterte på at han skulle delta i gruppe-Fa-studiene. Ved en spesiell anledning ble han berørt av en samtale med en veteranutøver. Han har siden gjort sitt beste for å være mer ivrig og følge opp, og han takker andre utøvere for deres hjelp.

Arbeid og familie
He er en lege fra Missouri. Gjennom de siste 21 årene med Falun Gong innså han hvor viktig det er å ikke bare være flittig i kultiveringen, men også være dedikert i arbeid og familieliv. “Uansett hvor vi er og hva vi gjør, er det en mulighet for folk å lære om Falun Dafa”, sa han. Mange rundt ham har derfor lært om Falun Gong og forfølgelsen og har vært støttende i forhold til Falun Dafa.

Cai fra New Jersy har også praktisert Falun Gong i 21 år. Han har ofte arbeidet som sikkerhetsvakt for Shen Yun og var vanligvis streng og fokusert på å identifisere de som overtrådte reglene. Han innså etter hvert at han måtte behandle alle med medfølelse. Han delte også sin forståelse vedrørende promotering av Shen Yun. Først tenkte han på det som en jobb, men etter hvert innså han at det var en mulighet til å redde mennesker. I Tian Guo janitsjarband lærte han å stadig forbedre seg gjennom flittig øving, i stedet for å ta korteste veien.

Konferansen sluttet kl 18.00. En deltaker noterte: “Jeg har lært å se mer innover i meg selv når jeg møter problemer. Dette er noe jeg vil dra nytte av.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163852.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/2017年纽约国际法会-师尊莅临讲法-348225.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.