Fem utøvere og familiene deres utstatt for trakassering

Fem Falun Gong-utøvere ble ulovlig arrestert den 24. juli 2016 mens de delte ut informasjon om forfølgelsen av den tradisjonelle åndelige metoden Falun Gong. Både utøverne og familiene har vært utsatt for omfattende trakassering fra myndighetene siden denne hendelsen.

De fem arresterte er Deng Cuiping, Pu Zhiming, Li Qiongzhen, Qin Liyuan og Li Li. De ble arrestert av tjenestemenn fra Eshan fylke. Påtalemyndigheten utstedte arrestordre den 1. september 2016, over en måned etter at utøverne ble arrestert.

Da familie og venner forsøkte å be om utøvernes løslatelse gjennom henvendelse til påtalemyndigheten i Eshan fylke og til den lokale sikkerhetsavdelingen, ble de trakassert, angrepet og sendt bort. De ble fortalt at de måtte sende advokat for å håndtere deres kjæres løslatelse.

Da familiene dro til lokal sikkerhetsavdeling, ble de videofilmet av tjenestemenn som truet med å arrestere dem for å ha snakket om Falun Gong på et offentlig sted. I tillegg fikk de ikke lov å snakke om noe som kunne være relatert til Falun Gong, den tidligere presidenten Jiang Zemin eller nåværende president Xi Jinping.

Fire av de fem familiene har nå leid inn advokat
Den 14. desember 2016 ble alle de fire utøverne anklaget av påtalemyndigheten i Eshan fylke, og sakene deres ble overført til fylkesretten i Eshan. Eshan tingrett hadde opprinnelig planlagt å gjennomføre rettssaken den 11. januar 2017, men avlyste den bare dager før oppsatt dato. Den nye datoen for rettssaken er fremdeles ukjent.

Deng og Qins familier søkte om løslatelse mot kausjon, men begge fikk avslag.

Lis ektemann har skadet foten og er sykemeldt. Når Li er i fengsel, er det ingen som kan ta seg av ham. Avdelingslederen ved påtalemyndigheten sa til Lis ektemann: “Skill deg og finn deg en ny kone”. Da ektemannen og datteren besøkte Li i fengselet under høstfestivalen 2016, sa Li til mannen: “Jeg er villig til å inngå skilsmisse”. Det var åpenbart at hun hadde blitt truet og presset i fengselet.

I løpet av seks måneder i fengsel ble de fem utøverne konstant avhørt. De ble fortalt at dersom de signerte en garantierklæring, ville de bli løslatt umiddelbart. Under et intenst press signerte tre av de fem en garanti om at de ikke ville praktisere Falun Gong mer. Men ingen av dem har blitt løslatt.

Etter at rettsaken ble utsatt, ble to av utøverne som hadde signert brevene, avhørt enda mer intenst av Bo Weiliang, nestleder ved Eshan tingrett. Han forsøkte å lure utøverne til å erklære seg skyldige ved å fortelle dem at han ville “redusere fengselsdommen” eller at “de kunne dra hjem i anledning kinesisk nyttår”.

Bo truet også Lis familie og beordret dem til å sparke advokaten sin. Etter at de signerte oppsigelsen, ble dokumentet overtatt av Bo, og de klarte ikke å oppheve den.

I et forsøk på å befri sine kjære var de mest vanlige ordene familiene hørte fra tjenestemenn: “Ikke nevn denne saken. Ikke diskuter loven med oss. Ikke nevn Falun Gong. Vi ønsker bare å beholde jobbene våre!”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/26/161384.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.