Utøver truet i kvinnefengsel

Gu Zucui fra byen Pengzhou ble løslatt fra Chengdu kvinnefengsel den 6. januar 2017. Hun ble arrestert akkurat tre år tidligere fordi hun snakket med folk om Falun Gong på et marked.

Gu ble fengslet 1. juli 2015. Vaktene fikk tildelt to fanger. Målet var at de nye fangene raskt skulle frasi seg sin tro på Falun Gong. Fangene ble prøvd på forskjellige måter. En gang grep de Gu sin hånd for å tvinge henne til å undertegne og sette fingeravtrykket på en garantierklæring.

De truet henne og sa at hun hvis hun nektet å frasi seg sin tro, ville hun bli nektet søvn og ikke få lov til å vaske seg.

Hun måtte skrive regelmessige “tankerapporter”, sverge mot Falun Gong og grunnlegger Li Hongzhi og lese bøker som bakvasker Falun Gong. Hun ble også tvunget til å ta medikamenter, selv om hun ikke var syk.

Gu ble hver dag tvunget til hardt arbeid. Hun startet kl 07.30 og arbeidet til kl 19. Hun ble truet med straff og videre arbeid hvis de tildelte oppgavene ikke var ferdige.

Overatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/2/162367.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.