Danmark: “Hvis en gruppe kan skremme Kommunistpartiet, må den ha [positiv] energi.”

Utøvere fra både Sverige og Danmark deltok på helsemessen “Body-Mind-Spirit” i København den 3. – 5. februar 2017.

Over to hundre grupper og organisasjoner deltok på messen, og 115 foredrag og diskusjoner ble arrangert disse tre dagene.

Falun Gong-utøvere viser øvelsene på helsemessen “Body-Mind-Spirit” i København En messedeltaker besluttet å forsøke Falun Gong og kjøpte en utgave av Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gong
Messedeltakere lærer øvelsene Jesper Nobel sa: “Hvis en gruppe kan skremme Kommunistpartiet, må den ha [positiv] energi."

Falun Gong-utøvere informerte om denne urgamle kinesiske kultiveringsmetoden og om den pågående forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Aktivitetene fikk bred støtte fra publikum, og mange signerte en petisjon og dermed fordømte forfølgelsen i Kina. Flere uttrykte ønske om å lære metoden.

Falun Gong-utøverne viste øvelsene, delte ut informasjonsbrosjyrer og informerte folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Ei kvinne likte hovedprinsippene i Falun Gong: Sannhet, Medfølelse og Toleranse. “Alle trenger dette”, sa hun og pekte på de tre ordene på bokmerket som hun nettopp hadde fått. Bokmerket var festet til en lotusblomst som var brettet i papir. “Jeg vil henge bokmerket opp ved skrivebordet mitt slik at jeg kan minne meg selv om å følge disse prinsippene.”

Ved utøvernes stand lå et påmeldingsskjema til en gratis ni-dagers-workshop. I løpet av to dager hadde en rekke mennesker skrevet seg på listen.

Lære bort øvelsene på en helsemesse
Utøverne arrangerte et seminar den første dagen som informerte om metoden Falun Gong, og alle deltakerne fikk lære og være med på øvelsene. Noen av deltakerne sa de kunne kjenne en sterk energistrøm da de prøvde øvelsene. En rekke messedeltakere kjøpte Zhuan Falun som er hovedboken i Falun Gong.

Etter å ha hørt om forfølgelsen i Kina bemerket en mann at Falun Gong må være bra hvis det forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet.

“Dette er hva jeg trenger”, sa Jette fra Brønby etter å fått informasjon om Falun Gong. Hun hørte første gang om Falun Gong da hun så danseforestillingen Shen Yun (urgammel kinesisk, klassisk dans) i fjor i Århus i Danmark.

Jesper Nobel sa undrende: “Hvis en gruppe skremmer Kommunistpartiet, må den ha [positiv] energi.»

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162171.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/10/哥本哈根健康博览会-人们踊跃学炼法轮功(图)-342927.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.