Frankrike: Kinesiske turister får informasjon om forfølgelsen i Kina

Kinesiske turister som er i Europa, ønsker å besøke Paris. De fleste vil se Eiffeltårnet. I over ti år har Falun Gong-utøvere rigget opp stand og informasjonsplansjer i nærheten for å informere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av denne åndelige metoden.

Mange kinesiske turister går forbi banner og informasjonsplakater hver dag ved Eiffeltårnet Falun Gong-utøvere ved Eiffeltårnet informerer om forfølgelsen av den åndelige metoden i Kina Turister stopper for å lese utøvernes informasjonplansjer

Mange turister stopper for å snakke med utøverne og ønsker å vite mer om forfølgelsen. Etter informasjonen om utøvere som blir arrestert, torturert og til og med drept for sine organer i deres eget hjemland, ønsker mange kinesere å frasi seg medlemskapet i KKP.

Seks studenter frasier seg sitt medlemskap i KKP
En dag kom en gruppe på seks studenter. Utøveren de snakket med, fant ut at alle var medlemmer av Kommunistpartiet. Hun fortalte dem: “KKP har begått utallige forbrytelser og vil snart gå i oppløsning. Alle medlemmene vil bli innblandet. Da dere ble medlem av partiet, rakte dere hånden i været og sverget på å ofre livet for partiet. Hvis dere ikke frasier dere medlemskapet, vil dere bli regnet som medlemmer og holdes ansvarlige.”

Disse studentene frasa med glede sitt medlemsskap i partiet. En av dem sa: “Det du sa, er riktig.”

Utøveren sa: “Landet vårt trenger oss i framtiden. Fortell venner og slektninger at Falun Dafa er bra og at Sannhet, Medfølelse og Toleranse er bra.” Hun gav hver og en av dem en nettadresse til et program slik at de kunne omgå internettsensuren i Kina. Studentene takket utøveren da de gikk videre.

Student ønsket å hjelpe familien
En dag da utøveren informerte om forfølgelsen for en annen universitets-student, sa studenten: “Jeg har meldt meg ut av partiet i Kina. Jeg vet at Falun Dafa er bra. Hele familien min vet det også. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe dem med å frasi seg medlemskapet i partiet.”

Utøveren gav henne et kort med en nettadresse til et program slik at de kan bruke internett uten sensur (for Kina) og nettadressen til nettsiden Epoch Times. Det er Epoch Times som offentliggjør utmeldinger fra KKP og de tilstøtende organisasjonene.

Flere turister gir sin støtte
En ung mann og faren sa til utøveren: “Flere av mine venner og slektninger har vært i Paris. De ba meg legge merke til de frivillige ved Eiffeltårnet som ber folk om å frasi seg medlemskapet i partiet. De sa at dere har et banner som sier “Falun Dafa er bra”. De ba meg frasi mitt medlemskap”. Han ba utøveren ta et bilde av både han og faren foran banneret.

Et par i 50-årene var på besøk fra Chengdu i Sichuan provinsen. De roste utøvernes arbeid og ønsket å frasi seg sitt medlemskap i partiet. Ektemannen sa følelsesladd: “Grunntanken til Kommunistpartiet er makt som kommer ut av et geværløp. Hvis man ikke lytter til partiet, vil man bli fengslet eller drept. Vi tør ikke å fortelle sannheten i Kina, men vi kjenner den. KKP tok makten ved å spre løgn og har villedet det kinesiske folket i over 60 år.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/5/162071.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/2/艾菲尔铁塔下-大陆游客选择三退(图)-342585.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.