Sverige: Falun Gong-utøvere informerer om forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøverne i Sverige arrangerte informasjonsdag med ulike aktiviteter i bykjerner, ved det offentlige biblioteket, på mindre småsteder og på skoler rundt Stockholm i anledning det kinesiske nyttåret. Utøverne informerte om nytten av Falun Gong og om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av metoden, spesielt KKP’s organhøsting fra levende utøvere.

Falun Gong-utøvere viser øvelsene på Mynttorget i Stockholm den 4. februar 2017 Forbipasserende får informasjon om Falun Gong fra plansjer på Mynttorget
Utøverne snakker med folk om det kinesiske regimets forfølgelse av Falun Gong Mange ønsket å signere petisjonen med krav om en slutt på KKP’s tvungne organhøsting fra samvittighetsfanger

Utøvernes fredelige øvelser og beroligende musikk tiltrakk seg mange mennesker på Mynttorget. Et ungt par fra det nordlige Sverige ønsket å lære seg øvelsene etter å ha fått kjennskap til metoden. Ektemannen var så glad for å finne Falun Gong at han trykket introduksjons-brosjyren til sitt bryst. Han ble svært fornøyd da han skjønte at det var et øvingssted i nærheten av hans hjem. Han sa til en utøver: “Jeg vil gå dit når jeg er tilbake.”

Et annet par sa at var latterlig å forfølge en slik fantastisk metode. Mannen hennes sa han hadde sett en Falun Gong-gruppe gjøre øvelsene da han besøkte Seoul. Paret hadde vært i Kina og elsket den kinesiske kulturen, spesielt tradisjonell, kinesisk medisin. De takket utøverne gjentatte ganger for å ha fortalt dem om Falun Gong.

Mange forbipasserende signerte petisjonen for å få en slutt på forfølgelsen i Kina.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/10/162137.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/5/瑞典法轮功学员市中心举办信息日(图)-342711.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.