Kinesisk nyttår 2017: Hanens år

En inskripsjonen som er på maleriet av en hane malt av Tang Yin (1470-1524 e.Kr), er kanskje den beste beskrivelsen av en stolt, hvit hane med rød kam. Den galer sjelden i løpet av dagen, men når det gryr av dag, våkner tusener opp av hans gjennomtrengende galing. Diktet lyder:
En karmosinrød kam uflidd på hodet,
helt i hvitt går en hane i nærheten.
I dens liv, en sjelden enslig lyd fra ham,
men tusener av dører åpnes snart av hans gal.

En hane kaller på et nytt år! (Blue Hsiao/Epoch Times)

Med galingen til den gylne hane gikk vi den 28. januar 2017 inn i hanens år. Hanen er det 10. av 12 dyr i den kinesiske dyrekretsen. Det kinesiske tegnet for hane (雞) refererer både til høne og hane.

Før en går inn i det nye året, rengjør kineserne boligene sine, kvitter seg med gjeld, kjøper nye klær, maler dørene og klipper til og med håret for å få en god start.

Gudinne NuWas første skapelse
I følge forhistorisk kinesisk mytologi sies det at etter at guden PanGu skapte den naturlige verden, skapte gudinnen NuWa menneskene ved å forme gul leire.

Det sies at før hun skapte menneskene, skapte hun haner den første dagen, hunder den neste, griser tredje dag, geiter på den fjerde dagen, okser på femte dag og hester på den sjette dagen.

Hanen skulle holde styr på tiden for menneskene, hunden var for kameratskap, grisen og geiten var til mat og oksen og hesten skulle hjelpe menneskene å jobbe på markene. Menneskene ble derfor skapt først etter at det fantes tilstrekkelig med støttespillere rundt dem.

I forhistorisk tid satte folk i Kina røde lapper eller spesielle fraser på kyllingburene den første dagen, på hundehuset dag to, hos grisene tredje dag, fjerde dag i saueinnhegningen, fjøset dag fem og hestestallen dag seks. På denne måten uttrykte de menneskenes anerkjennelse av deres eksistens og ønsket om at de måtte holde seg sykdomsfrie det kommende året. På den sjuende dagen feiret de skapelsen av mennesket.

Denne tradisjonen kan spores tilbake mer enn 2000 år. Den er vel dokumentert i boken “The Diviners book” (占書 Zhānshū) av Dōngfāng Shuò (东方朔) (154–93 f.Kr.). Selv om tradisjonen nesten er forsvunnet på fastlands Kina, har flesteparten av kineserne verden over holdt i hevd bruken av hanen som symbol på lykke.

Som det første levende vesen som ble skapt på jorden, har hanen en viktig rolle i menneskenes verden.

Oversatt etter deler av:
http://www.theepochtimes.com/n3/2215876-chinese-new-year-2017-the-year-of-the-rooster/

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.