Utøver slått gjentatte ganger i fengsel

Zhang Hongwei som er Falun Gong-utøver fra Changchung i Jilinprovinsen, ble i 2015 dømt til fem års fengsel. Han har sittet i fengselet i Fanjiatai i Hubei provinsen siden mai 2016.

Fengselsbetjent Chen Zhenming førte Zhang inn på et lite kontor den 28. august 2016 og slo ham i ansiktet med skoen sin foran flere innsatte. Disse innsatte har siden slått Zhang regelmessig.

Zhang ble slått så kraftig den 30. august 2016 at han måtte bæres vekk. Flere av de nylig ankomne fangene var vitne til trakasseringen. ”Jeg kan ikke fatte at det finnes en slik gruppe kjeltringer i Fanjitai fengsel”, sa en av de nyinnsatte. Han sa videre: ”De kan slå andre uten å bli straffet og blir til og med belønnet med kortere fengselsstraffer.”

Ke Zuntong er en av de innsatte som overvåker og slår Zhang. Han fikk i oppdrag å rengjøre toalettet, men beordret Zhang og andre innsatte til å gjøre arbeidet for seg. Zhang må også få Kes tillatelse før han kan bruke toalettet.

Falun Gong-utøverne i Fanjiatai fengsel fratas mange grunnleggende rettigheter, slik som telefonsamtaler og kjøp av dagligdagse behov.

Det brukes et spesielt telefonkort i fengselet når innsatte skal ringe familien. Men fengselsmyndighetene finner på unnskyldninger for å ikke utstede kort til utøverne. Zhang har derfor ikke fått ringe familien sin på lenge.

Det er også nødvendig å bruke kort ved nødvendige innkjøp, men utøverne får ikke utlevert slike kort. Derfor kan ikke penger som familiene sender, overføres til kortene. Utøverne har derfor ikke muligheten til å kjøpe grunnleggende artikler som toalettpapir, tannkrem og såpe.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/13/161121.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.