Kinesisk uttrykk: Tale som en strøm口若懸河

Under det tidlige Jin dynastiet (265 – 439 e.Kr.) var det en berømt lærd som het Guo Xiang. Allerede da han var ung, var han ganske talentfull.

Guo Xiang arbeidet hardt og leste og studerte flittig hver dag. I tillegg utmerket han seg ved å forske og analysere det han lærte i bøkene og det som skjedde i samfunnet. Han var kunnskapsrik og hadde egne meninger om mange ting.

Guo Xiang var også svært veltalende og kunne snakke om nesten alt på en klar, forståelig og logisk måte. Derfor ble han en svært populær lærd mann, og folk hadde stor respekt for ham.

På den tiden var også general Huan en populær person. Han beskyttet folk mot angrep fra fiender. Når han reiste omkring, ble han vanligvis vel mottatt av lokalbefolkningen.

En gang han passerte gjennom X-området, kom det ingen ut for å hilse ham velkommen, og han ble irritert.

Fordi generalen beundret Guos talent, besøkte han den populære lærde mannen og ba ham si sin mening: ”Da mine tropper var stasjonert i øvre del av X, beskyttet vi lokalbefolkningen der. Hvordan har det seg at den lokale lavadelen ikke kom for å hilse på meg da jeg ankom?”

Guo svarte: ”Du var på vei vestover til hovedstaden. Folk visste ikke hva du tenkte og om du ønsket å møte dem. Det var årsaken til at de ikke kom for å motta deg.”

Generalen forsto og var imponert over svaret. Han foreslo at Guo skulle arbeide ved det kongelige hoff. Guo var imidlertid ikke interessert i noen posisjon eller berømmelse. Han svarte: ”Studier og forskning gir meg et fantastisk liv.”

I sine senere år studerte Guo de taoistiske læresetningene og gjorde bemerkelsesverdige prestasjoner innen denne skolens tenkning. Da saker ble diskutert, klarte han å forklare ting klart og detaljert. Folk beskrev Guo sine taler som ”en elv som flommer ned et fjell og som aldri vil tørke ut”.

Det kinesiske uttrykket口若懸河 (kǒu ruò xuán hé) som bokstavelig betyr ”tale som en brusende elv” stammer fra ”Essayer og kritikk”(1) skrevet av Liu Yiqing fra det Søndre Song dynastiet. Uttrykket blir brukt til å beskrive en person med store talegaver; som en flommende elv.

Et lignende engelsk uttrykk er ”å ha sølvtunge”.

Fotnote:
Essayer og Kritikk (世說新語, shi shuo xin yu) samlet av Liu Yiping (403 – 444 e.Kr.) er en åtte binds samling av sitater og handlinger av rådende lærde og byråkrater og inkluderer mange berømte ordtak og uttrykk.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.