Slovakia: Stille protest ved den kinesiske ambassaden nyttårsaften

Nesten 20 Falun Gong-utøvere i Slovakia ønsket det nye året velkommen foran den kinesiske ambassaden i Bratislava. Her mediterte de og gjorde Falun Gong-øvelsene som en del av et årlig arrangement for å informere folk om forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

Med lyden av nyttårsfeiring rundt seg satt utøverne i stille meditasjon. De mintes blant annet ofrene av forfølgelsen som startet i 1999 og har fortsatt gjennom 2016. De gikk inn i nyåret med et ønske om at forfølgelsen av uskyldige utøvere i Kina skal ta slutt.

På banneren sto det ”Still Jiang Zemin for retten”. Det henspeiler seg til den tidligere leder for Det kinesiske kommunistpartiet som startet den voldelige forfølgelsen av Falun Gong i Kina 1999.

Utøvernes ukentlige protester foran den kinesiske ambassaden i Bratislava har foregått i ti år. Innsatsen deres har ledet til at mange forbipasserende har lært om forfølgelsen og ønsket utøverne lykke til i deres arbeid.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161013.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.