Kinesisk uttrykk: Ni gjetere og ti sauer (十羊九牧)

Det kinesiske uttrykket ”ni gjetere og ti sauer” stammer fra en høytstående tjenestemanns rapport til en gammel kinesisk keiser. Den inneholder visdom og fornuft, som fortsatt er nyttig og relevant for ledere av alle slag, også i dag.

For omtrent 1.500 år siden var Kina inne i en periode med kaos som varte i over 100 år, og landet ble delt i to deler, nordre og søndre. Hver av dem ble styrt av kortvarige dynastier. Det var kriger og ustanselig sosial uorden, men det var også en tid for utvikling av kunst, kultur og religion. Denne perioden ble kalt De Søndre og Nordre dynastiene. (420 - 581 e.Kr).

Etter denne perioden ble Sui dynastiet (581 – 618 e.Kr.) etablert av keiser Wen som gjenforente Kina for første gang på over et århundre med nord-sør deling.

Keiseren hadde noen lojale tjenestemenn ved hoffet som hjalp til. En av dem var Yang Shangxi (533 – 590 e.Kr.).

Yang la merke til noen utfordringer med å styre landet. Det var altfor mange fylker og fylkestjenestemenn som på grunn av forskjellige administrative domsmyndigheter fulgte med fra tidligere dynastier. Slik var mesteparten av tjenestemennene ansvarlige for bare små regioner, mens andre hadde faktisk ingen nyttig funksjon.

Denne situasjonen medførte ikke bare en tung økonomisk byrde for regjeringen, men var også et hinder for å få ting gjort enkelt. Yang var svært bekymret, så han leverte en rapport til keiser Wen.

Yang skrev: ”Det er for mange fylker og altfor mange funksjonærer. Det er akkurat som å ha ni gjetere til ti sauer. Det skaper store utgifter for hoffet og gjør at det generelt tar lang tid for å få ting gjort.

”Å redusere antall fylker og tjenestemenn er en hastesak for staten. Jeg anbefaler at vi opprettholder bare de administrative regionene som er fornuftig å beholde og ansetter dyktige tjenestemenn til områder der det virkelig er behov for dem. Når det gjelder de tjenestemennene som blir oppsagt, så kan vi tilby dem andre jobber.

”Disse endringene vil tillate regjeringen å redusere utgiftene kraftig og administrere statsaffærer mye mer rasjonelt og effektivt.”

Etter å ha lest Yang sin rapport brukte keiser Wen hans råd og iverksatte en rekke sentrale reformer, noe som førte til svært gode resultater.

Denne historien var inkludert i en biografi om Yang Shangxi i boken ”Boken om Sui” (1). Uttrykket 十羊九牧 (shí yáng jiǔ mù) i Yangs rapport til keiser Wen betyr bokstavelig ”Ti sauer, ni gjetere” og ble senere et kinesisk uttrykk.

Uttrykket blir ofte oversatt med ”ni gjetere og ti sauer” og blir brukt til å beskrive en situasjon der det er for mange som gir ordre og ikke nok folk til å utføre ordrene.

Det blir også brukt til å formidle viktigheten av å ha klare autoritetslinjer i ledelsen av enhver oppgave eller organisasjon, slik at det ikke blir noen frustrasjon eller usikkerhet omkring hvem sine ordre som skal følges.

Fotnote:
Boken om Sui (隋書, Suí Shū) er den offisielle historien om Sui dynastiet. Den ble skrevet av en gruppe prominente lærde under Tang dynastiet og fullført i 636 e.Kr. Boken består av fem bind med annaler, 30 bind med avhandlinger og 50 bind med biografier.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.