Kinesisk uttrykk: "Hesten som ødelegger for hele flokken" (害群之馬)

Gutten så på Keiseren en stund, og så svarte han: ”Dette er Mount Juci. Jeg kjenner til taoisten Da Wei. Han er virkelig en stor mann. Følg meg denne veien opp til høyre, og du vil finne hvor han bor.”

Mens Den Gule Keiseren lyttet til gutten, noterte han seg at han var vidsynt, og Keiseren sa: ”Du ga et klart svar på mitt spørsmål; du fortalte oss ikke bare veien vi skulle gå, men også om ditt kjennskap til mannen. La meg stille deg et spørsmål til for å se om du har et godt svar på dette også. Hvordan styrer du et land på en slik måte at det oppnår fred?”

Gjetergutten svarte uten å nøle: ”Det er like lett som å dressere hester. Hvis det er en hest som er skadelig for hele flokken, vil alt bli kaotisk. For å holde flokken rolig og håndterlig, må du ganske enkelt drive de ville hestene ut; du trenger bare å få vekk den ene hesten som ødelegger for hele flokken.”

Etter at han hadde blitt lært opp av gutten, ba Den Gule Keiser sine lærde om å ta denne gutten som sin lærer. For ikke bare kunne han peke ut den rette retningen for reisen deres, men han forsto også kompleksiteten i menneskelig atferd.

Det kinesiske uttrykket 害群之馬 (hài qún zhī mǎ) er hentet fra guttens svar til Den Gule Keiseren. Bokstavelig betyr det ”hesten som ødelegger eller skader flokken”.

Det er blitt brukt til å beskrive en person som har dårlig innflytelse eller reagerer dårlig på gruppen eller rasen.

Et relevante uttrykk i vesten er: ”Familiens sorte får” eller ”Et råttent eple ødelegger hele fatet.”

Historien stammer fra ”Zhuangzi” som er et gammelt kinesiske arbeid fra det tredje århundre f.Kr. og som inneholder historier og anekdoter som eksemplifiserer en bekymringsløs natur, eller den hellige taoisten.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.