Kinesisk uttrykk: Fullstendig rettferdig og upartisk (大公無私)

Under Vår- og Høstperioden (770 – 476 f.Kr.) i staten Jin bodde det en militæroffiser kalt Qi Huanyang. Han var kjent for å være rettskaffen og uselvisk.

En dag kalte kongen Qi til palasset og spurte om han kjente noen som kunne passe til å være magistrat i Nanyang fylke. Qi svarte uten å nøle: ”Xie Hu vil absolutt gjøre en utmerket jobb i den posisjonen.”

Da kongen hørte hvem Qi anbefalte, ble han svært overrasket for Xies far hadde drept Qis far. Kongen av Jin spurte: ”Sa du virkelig Xie Hu? Er ikke han din fiende? Hvordan har det seg at du anbefalte ham?”

Qi svarte selvsikkert: ”Riktig. Men du spurte meg bare om hvem som ville være den best skikkede magistraten for landet. Du spurte ikke om Xie Hu var min fiende.”

Kongen av Jin ble imponert over Qi sitt svar og fikk enda større tillit til ham. Xie ble utpekt til magistrat for Nanyang Fylke. Som forutsagt, gjorde Xie mange gode ting som tjente folket og ble høyt verdsatt.

En tid senere trengte retten en ny dommer. Kongen spurte igjen Qi hvem han trodde ville være en passende person til den posisjonen. Qi svarte direkte: ”Qi Wu er definitivt kvalifisert til å bli en god dommer.”

Igjen ble kongen av Jin overrasket over forslaget og spurte ham: ”Er ikke Qi Wu din sønn? Hvordan har det seg at du anbefaler din sønn? Er du ikke redd for sladder fra andre?”

Qi svarte med et smil: ”Du spurte meg om hvem som ville vært en kvalifisert dommer i retten. Du spurte meg ikke om Qi Wu var min sønn.” Deretter ble Qi Wu valgt som dommer. Han gjorde en svært god jobb og vant stor respekt fra folk.

Da Confucius hørte om Qi sine anbefalinger, roste han Qi og sa: ”Når Qi anbefaler en person til en jobb, vurderer han bare personens kvalifikasjoner og evner, uansett om personen er fiende eller sønnen. Qi Huangyang er virkelig en rettferdig og upartisk person.”

The above story came from the classic text “Lu Bu Chun Qiu” (1). The phrase 大公無私 (dà gōng wú sī), which means “being perfectly fair and impartial,” originated from Confucius and later on became an idiom. It is used to describe a person or an action that is perfectly impartial and selfless.

Historien ovenfor kommer fra den klassiske teksten ”Lu Bu Chun Qiu” (1). Uttrykket 大公無私 (dà gōng wú sī) som betyr ”å være fullstendig rettferdig og upartisk” stammet fra Confucius og ble senere et uttrykk. Det blir brukt til å beskrive en person eller en handling som er fullstendig upartisk og uselvisk.

Fotnote:
“Lu Bu Chun Qiu”, også kjent som “Lu’s Annaler”, er en leksikalsk kinesisk klassisk tekst som ble utarbeidet rundt 239 f.Kr. av Lu Buwei, kansleren av Qin dynastiet. Det er utarbeidet 26 bøker med omkring 100.000 tegn. Det er en uvurderlig samling av tidlig kinesisk tenkemåte og sivilisasjon.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.