Kinesisk uttrykk: Ubetydelig ferdighet (雕蟲小技)

Under Tang Dynastiet ( 618 – 907 e.Kr.) levde en mann som het Han Chaozong. Han var kjent for sin godhet og sitt varme hjerte. Han hjalp mange ungdommer med å finne arbeid og var høyt respektert.

Den unge Li Bai spurte Han Chaozong om en anbefaling til en jobb. (Zona Yeh, Epoch Times)

En dag fikk han et brev fra en ung mann som ba om jobbanbefaling. Han ble imponert over høfligheten som den unge mannen viste i brevet, men la også merke til de beskjedne bemerkningene i brevet.

Denne unge manne var Li Bai som senere ble den mest fremtredende kinesiske poeten i kinesisk historie.

Den unge Li Bai avsluttet brevet med ordene: ”Jeg er redd for at min skriving bare er en ubetydelig ferdighet som ikke kan måle seg med dine krav.” Det Li Bai mente var at skrivekunnskapen hans var altfor liten til at Han ville nedlate seg til å lese det.

Li Bai fortsatte imidlertid å skrive over tusen store dikt, noe som ga ham tittelen ”Den mest berømte poeten i kinesisk historie”. I diktene uttrykte Li Bai sin store kjærlighet til naturen, gleden ved vennskap, grunnene for å drikke og den dype sorgen han hadde i hjertet.

De fleste av Li Bai sine dikt portretterer menneskeheten som bortkommen, ensom og lengtende etter en forbindelse med himmelen. Ifølge legenden døde han da han var 63 år. Da reiste han seg i en båt på elven for å omfavne refleksen fra månen.

Historien om beskjedenheten til den unge Li Bai ble inkludert i biografien til Han Chaozong i ”Den nye boken om Tang” (1).

Selv om utrykket er brukt tidligere i ”Historien om de nordre dynastiene” (2), ble uttrykket ”ubetydelig ferdighet”, brukt av unge Li Bai i sitt brev til Han, til slutt et kinesisk uttrykk.

Bokstavelig betyr uttrykket 雕蟲小技 (diāo chóng xiǎo jì) å ”skjære et insekt med lite dyktighet”. Uttrykket blir brukt for å henvise til en amatørmessig litterær artikkel eller for å beskrive en grunnleggende teknikk eller liten dyktighet; brukt om å skrive eller praktisere.

Fotnote:
1. ”Den nye boken om Tang”, også kjent som ”Den nye historien om Tang”, er et offisielt historisk arbeid inkludert i ”Tjuefire historier”. Den dekker historien om Tang dynastiet (618 – 907 e.Kr.) og ble samlet i 10 bind og 225 kapitler av en gruppe lærde i Song dynastiet (960 – 1279 e.Kr.).

2. Historien om Det nordre dynastiet er også et offisielt historisk arbeid som er inkludert i ”Tjuefire historier” som dekker perioden fra 386 – 618 e.Kr. og ble samlet av den lærde Li Yanshou (570 – 628 e.Kr.).

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.