Folk i Kina våkner opp og støtter Dafa-utøvere

Falun Dafa-utøvere i Kina har informert folk om Falun Dafa og tilbakevist løgnene som blir kringkastet av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) som kontrollerer media. Slik har flere og flere kinesere lært om Falun Dafa og forfølgelsen, og mange støtter Falun Dafa.

Drosjesjåfør: ”Selvbrenningen på Tiananmen var iscenesatt”
Jeg satt i en drosje, og selv før jeg fikk startet samtalen, sa drosjesjåføren til meg: ”La meg fortelle deg at den sterkt omtalte selvbrenningshendelsen på Tiananmen av Falun Dafa var iscenesatt.”

Jeg spurte om hvordan han hadde kommet over denne informasjonen. ”Jeg plukket opp en Falun Dafa-DVD som var lagt utenfor døren min”, sa han. ”Den forklarte hva som virkelig hadde skjedd. Etter at jeg hadde sett DVD’en, ga jeg den videre til andre. Alle må få kjennskap til sannheten.”

Jeg sa at han hadde gjort en god ting.

Folk aksepterer Falun Dafa informasjon
Jeg delte nylig ut aviser med informasjon om Falun Dafa mens jeg reiste med bussen, men ingen var umiddelbart villige til å ta imot med en gang.

Jeg snakket likevel om Falun Dafa. Jeg sa at den lærer mennesker å bli gode, at metoden er spredt til over 100 land og at denne kultiveringsmetoden kun blir forfulgt i Kina.

Jeg forklarte at mange tjenestemenn i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) som har deltatt i forfølgelsen og organhøstingen fra levende utøvere, slik som Bo Xilai, Zhou Yongkang og Wang Lijun er blitt etterforsket, arrestert, internert og har mistet sine privilegerte posisjoner.

Holdningen til disse menneskene endret seg ettersom de lyttet til det jeg hadde å fortelle. Deretter aksepterte flere av dem å ta imot en avis.

Ei ung jente som satt foran i bussen, reiste seg og sa slik at alle kunne høre det: ”Falun Dafa er bra!”

Folk våkner
Mens jeg snakket med folk om Falun Dafa, aksepterte mange informasjonsmaterialet jeg ga og ønsket å forlate KKP.

”Det Falun Dafa-utøverne sier, er helt korrekt”, sa en person. ”Partiet gjør ikke annet enn dårlige ting, og himmelen vil ødelegge det.”

Andre sa: ”Dere utøvere er så gode og veldig sterke, selv om dere blir forfulgt av kommunistene. Dere må fortsette å holde motet oppe.”

En svært kald dag sa en: ”Jeg vil akseptere en DVD fra deg fordi du har en så sterk sjel.”

Jeg ga en Falun Dafa-kalender til en politimann. Etter at han hadde sagt seg villig til å frasi seg sitt medlemskap i KKP, ba han om å få to kalendere til vennene sine.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/15/157828.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.