Verden: Kinesisk embetsmann: “Falun Gong har blitt krenket”

Om kvelden den 17. april 2016 arrangerte Falun Gong-utøvere fra Macau aktiviteter foran St. Dominic kirken, som er et populært turistmål. Dette var et arrangement for å markere 17-årsdagen for den fredelige protesten i Beijing den 25. april 1999.

Utøverne ønsket å informere til både lokalbefolkningen og turister fra fastlands Kina om Falun Gong og om det som skjedde i Beijing den dagen i 1999. De ønsket også at kineserne skulle ta avstand fra det kinesiske regimet ved å frasi seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Falun Gong-standen foran St. Dominic kirken i Macau Kinesiske turister leser en avis med Falun Gong-informasjon En kinesisk turist tar bilder av Falun Gong-arrangementet og bannerne
Kinesiske turister leser informasjon om om Falun Gong

Denne kvelden viste utøverne bannere med tekstene: “Stopp forfølgelsen av Falun Gong”, “Falun Dafa er bra”, “Til minne om den fredelige protesten 25. april” og “Få forfølgelsens mordere stilt for retten”. Mange turister stoppet opp for å se og ta bilder.

Flere partimedlemmer som fortalte at de var fra Shanghai, så fornøyde ut da de fikk sjansen til å frasi seg sitt medlemskap i KKP. En utøver sa: ”Dere må huske noe svært viktig; ikke involver dere i forfølgelsen av Falun Gong. Falun Gong er en fredelig gruppe.”

En turist fra Shanghai sa: “Ikke nok med at jeg aldri har vært involvert i forfølgelsen, jeg har til og med forsøkt å beskytte lokale utøvere.” Han fortalte utøverne at han var statstjenestemann og visste at styresmaktene krenket Falun Gong. ”Partiet er svært korrupt nå”, sa han. Han fikk med seg mye Falun Gong-materiell til barnebarna sine.

Flere forbipasserende fortalte at de hadde sett Falun Gong-arrangementer i flere byer rundt om i verden. En kineser sa: ”Det er overraskende og fantastisk å se dere her i Macau også.”

Ei kvinne kom bort til standen og var interessert i å høre hva utøverne gjorde. Hun ble spurt om hun var medlem av Kommunistpartiet eller dets tilstøtende assosierte organisasjoner. Da kvinnen svarte at hun hadde vært medlem av Ungdomsligaen, spurte utøveren om hun hadde hørt om bevegelsen der man melder seg ut av KKP. Kvinnen hadde aldri hørt om den.

Utøveren sa: “Partiet har forfulgt Falun Gong og mange andre uskyldige mennesker over lang tid. De høster til og med organer fra levende utøvere for profitt. Partiet har begått utilgivelige forbrytelser. Det vil bli straffet. Når den dagen kommer, vil medlemmene gå under med partiet.

“Vi forsøker å be partimedlemmer erkjenne at KKP er ondt, stå på rettferdighetens side og forlate partiet for å sikre seg en trygg framtid.” Kvinnen nikket og var enig. Hun frasa seg sitt medlemskap i Ungdomsligaen der og da.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/21/156370.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/20/四二五上访17周年-大陆游客澳门三退-326888.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.