Frankrike: Fransk TV diskuterte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere i Kina

France 5 som er en av de største franske tv-kanalene og som fokuserer på faktaprogrammer, diskuterte tvungen organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere i Kina i programmet Helsemagasinet den 10. mars 2016.

France 5 som er en av de største franske tv-kanalene, intervjuet Alexis Genin den 10. mars 2015 og diskuterte det kinesiske regimets høsting av organer fra levende Falun Gong-utøvere i Kina.

Alexis Genin som er nevrobiolog og vitenskapelig rådgiver for Leger mot tvungen organhøsting (DAFOH), ble intervjuet i programmet. Her følger oversettelsen av det franske programmet.

Vert 1: Hei! Du er nevrobiolog og vitenskapelig rådgiver for DAFOH, en organisasjon som fordømmer den uetiske høstingen av organer. Når vi sier uetisk fjerning av organer, hva betyr det?

AG: Vel, organdonasjonen reguleres vanligvis av grunnregler; det vil si frivillig organdonasjon. Men dette er ikke tilfellet i land der organhandel har blitt en lukrativ forretning; dette fordi folk ofte betaler $50,000 til $100,000 for et organ.

Vert: Hvilke land har din organisasjon gransket?

AG: Historisk var India det første landet som drev systematisk organhandel. Etter at loven i landet endret seg på 80- og 90-tallet, dro pasient-turister til andre land. Et annet eksempel er Brasil der organer samles inn og omsettes gjennom kriminelle nettverk. Nylig har Kina kommet på topp, globalt sett.

Vert 1: Hva er spesielt med Kina?

AG: Vi kjente ikke til dette før i 2006. Faktisk gikk organtransplantasjoner til værs i Kina i 2000, fra hundre tilfeller sent på 90-tallet til over 20.000 per år. Disse tallene er hentet fra offisiell statistikk. Så hvor kommer donorene fra?

Den konfusianske tradisjonen i Kina er mot organdonasjon. Fordi kroppen må være intakt, finnes det ingen organdonasjon i Kina. Det finnes heller ikke en organisasjon som promoterer frivillig donasjon.

Etter en lengre periode med nøling har de kinesiske styresmaktene endelig innrømmet at organene noen ganger stammer fra dødsdømte fanger. Men dette forklarer ikke alt. Amnesty mener det finnes om lag 2000 henrettelser hvert år, mens antallet organtransplantasjoner overstiger 20.000. Så det er 18.000 organtransplantasjoner; eller 18.000 dødsfall hvert år, som ikke kan forklares.

Vert 2: Så det betyr at organhandel eksisterer. Er det mafianettverk som i andre land, eller er det forfølgelse av visse grupper i samfunnet?

AG: Dette var et viktig spørsmål DAFOH stilte seg. DAFOH står for Doctors Against Forced Organ Harvesting (Leger mot tvungen organhøsting). Vi begynte å granske Kina i 2006, etter medieoppslag som indikerte tvungen organfjerning fra fanger i militærsykehus. På grunnlag av disse påstandene utførte DAFOH tre ulike granskninger samtidig. En for å sjekke kinesiske vitenskapelige utgivelser for å se om det fantes spor av organhandel. De andre to er uavhengige granskninger for å identifisere disse organenes kilder.

Resultatene var overraskende. Når du ser i publiserte vitenskapelige artikler fra Kina på 2000-tallet, finnes det hundrevis av transplantasjoner uten referanse til organenes opprinnelse. Dette er oppdagelser gjort av DAFOH, som førte til at de største vitenskapelige magasinene ba om full sporbarhet av organer i 2011.

Men mer oppsiktsvekkende funn ble gjort av to uavhengige granskninger, den ene av David Kilgour, tidligere sekretær ved det kanadiske departementet for utenlandske saker, og den andre ved Ethan Gutmann som er ekspert på Kina.

I den først granskningen ringte David Kilgour til flere hundre transplantasjonssteder i Kina; gjennom et nettverk av etterforskere. De spurte hvordan man får tak i organer. Svaret var: Hvis du kan betale, vil du få organet innen to til tre uker. Husk at i Frankrike venter 18.000 mennesker på organer, og gjennomsnittlig ventetid er tre år. Men i Kina kan du få det innen to uker hvis du har $50.000 til $100.000. Da etterforskerne spurte hvor organene kom fra, ble de fortalt, tydelig og åpent at de [organene] stammet fra kinesiske fanger, spesielt fra utøvere av en tradisjonell, kinesisk meditasjonsmetode kalt Falun Gong. Dette er den første etterforskningen.

I den andre etterforskningen brukte Ethan Gutmann en helt annen framgangsmåte. Han intervjuet folk som hadde vært i forvaring i Kina, inkludert kristne, tibetanere, uigurer og også Falun Gong-utøvere, for å se om de hadde sett tegn på systematisk fjerning av organer i tvangsarbeidsleirer. Resultatet var slående: halvparten av disse varetektsfangene hadde gjennomgått omfattende fysiske undersøkelser under forvaring. I stedet for å sjekke helsetilstanden deres, evaluerte de medisinske testene om organene var friske: om øynene fungerte bra (kunne hornhinnene fjernes), om hjertefrekvensen var bra eller om leveren var i god form.

Vert 2: Dette er virkelig opprørende. Hvem er disse Falun Gong-utøverne? Det virker som om de forfølges i Kina, og det er mange av dem.

AG: Falun Gong er en tradisjonell metode i Kina, akkurat som folk her jogger om morgenen. Det finnes en kultiveringsmetode i Kina som også inkluderer taiji. Falun Gong ble plutselig populær i Kina i 1992. De kinesiske styresmaktene estimerte at det var om lag 70 millioner mennesker som praktiserte det sent på 90-tallet.

Vert 2: Så det var farlig for landet?

AG: Ikke under noen omstendigheter. Men med et totalitært regime i Kina blir 70 millioner mennesker som følger den samme metoden uten myndighetenes innblanding, sett på som en potensiell ”fare”. Slik startet undertrykkingen. I henhold til FN’s menneskerettighetskommisjon holdes om lag 500.000 – 700.000 Falun Gong-utøvere i leirer for tvangsomskolering til enhver tid. Dette er store tall…. , og det betyr en potensiell organbank på 700.000 mennesker til enhver tid.

Vert 1: Forventer dere at Europa utøver press på dette?

AG: Det har blitt gjort tiltak i Europa på grunn av disse etterforskningsresultatene. I 2006 ble de sett på som anklager, men videre etterforskning beviste at dette er fakta. Dette er et nettverk organisert på høyeste nivå hos de kinesiske styresmaktene, fordi mange transplantasjoner skjedde på militære sykehus. Det europeiske parlamentet reagerte hurtig, og en resolusjon ble overlevert sent i 2013. Resolusjonen fordømte på det sterkeste organhøstingen. Dette indikerer at det virkelig er organisert handel på toppnivå hos myndighetene og at Falun Gong-utøvere er hovedofrene.

Vert 1: Hjertelig takk. Nettstedet er www.dafoh.org, og man finner mer informasjon i boken ”State Organs: Transplant Abuse in China”.

AG: Jeg vil gjerne få tilføye at det finnes en petisjon på nettet, på nettsiden til DAFOH, hvis noen ønsker å hjelpe. Mer enn to millioner mennesker har signert den. Tusen takk.

Oversettelse etter: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/30/156100.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/28/法国电视台五台揭露中共活摘罪行(图)-325942.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.