DAFOH nominert til Nobels fredspris 2016

Pressemelding fra Doctors Against Forced Organ Harvesting
 

Det er med stor glede vi kan informere om at Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, Leger mot tvungen organhøsting) er nominert til Nobels fredspris etter et tiår med folkeopplysning, spesielt innen medisinen, om praksisen med uetisk organtransplantasjon i Kina og andre regioner.

Nominasjonen er en anerkjennelse av vårt arbeid med å lede verdens oppmerksomhet mot grove brudd på etikk rundt transplantasjoner i Kina. Kina er den eneste nasjonen i verden som har brukt det militære og sivile sykehussystemet, i samarbeid med det juridiske- og fengselssystemet, for systematisk å forsyne turister i en lukrativ transplantasjonsindustri med organer fra ufrivillige samvittighetsfanger. Kinesiske helsemyndigheters pågående deltakelse og stilltiende aksept fra det internasjonale samfunnet; et folkemord fortsetter uforminsket og må stoppes.

Nobel fredsprisnominasjonen viser at vårt arbeid ikke har vært forgjeves og at det finnes mange støttespillere.

Med hilsen
Torsten Trey
Daglig leder
Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH)

Oversatt ether: http://www.dafoh.org/dafoh-receives-nomination-for-2016-nobel-peace-prize/

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.