USA: Utøvere delte gleden over å lese boken Zhuan Falun

Over 4 500 utøvere deltok på Vest-Amerikas Falun Dafa erfaringskonferanse 2015 den 16. oktober ved Los Angeles konferansesenter.

Noen av utøverne som var på konferansen i Los Angeles, fortalte i en pause hvordan de hadde hatt nytte av metoden. Dette skjedde mens de ventet på å kjøpe bøker ved en Tianti stand.

Grafisk designer: Spørsmål ble besvart mens jeg leste boken
Perry Uzunoglu fra San Francisco er grafisk designer. Med en sterk interesse for tradisjonell, kinesisk kultur hadde han alltid ønsket å være et godt menneske som hjalp andre, men han var ikke sikker på hvor han skulle begynne.

Uzunoglu fikk kjennskap til Falun Dafa i 2008 på en kunstutstilling arrangert av utøvere, og like etter ble han en utøver selv. ”Zhuan Falun lærer oss hvordan en skal bedømme hva som er godt og hva som er ondt på høyere nivåer. Den motiverer meg til å bli et bedre menneske, å hjelpe andre og fortsette å forbedre meg selv.”

Han fortalte at boken Zhuan Falun åpnet horisonten hans. ”Den dekker forhistorisk sivilisasjon, overnaturlig evner og qigong. Denne boken svarte på spørsmålene mine og gav meg veiledning.”

Uzunoglu jobber for tiden med tradisjonell kunst ved Fei Tian kunstakademi i San Francisco og fortalte at han anbefaler Zhuan Falun til andre: “Som hovedkilden i læren om Falun Dafa er denne boken veldig inngående, men ikke så vanskelig å forstå, fordi mye er universelle spørsmål som strekker seg på tvers av språk.”

Fra kristen statsråd til Falun Dafa-utøver
For Jose Luis Sanchez-Alvarez fra Mexico var det naturlig å bli en Falun Dafa-utøver: ”Første gangen jeg leste Zhuan Falun, forstod jeg umiddelbart at dette var noe jeg hadde vært på utkikk etter.”

Som tidligere statsråd jobber Sanchez-Alvarez nå for pressen. Helt siden han var liten gutt, hadde hele familien hans søkt etter måter å forbedre kropp og sinn. ”Men å finne en riktig vei er ikke enkelt. Vi lærte noe i kristendommen. Nå har jeg funnet Falun Dafa, som er mer fundamental og har en dypere og videre mening».

“Fordi prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse er karakteristisk for universet, kan utøvere følge dem for å høyne sin sjel”, sa Sanchez-Alvarez.

Sanchez-Alvarez hadde, siden han var liten, tegnet et spesielt mønster hver gang han kjedet seg. Da han senere begynte å lese i Zhuan Falun, oppdaget han plutselig at det han tidligere hadde tegnet, var veldig likt Falun-emblemet. ”I det øyeblikket visste jeg, uten tvil, at jeg skulle praktisere Falun Dafa.”

Fem år har gått og Sanchez forteller at Zhuan Falun og metoden hjelper ham til å forstå meningen med livet. «Øvelsene er enkle å lære. Alle kan klare det.”

Hans yngre søster, Miriam, jobber med en doktoravhandling om forretningsledelse. Hun fortalte at disse fem årene med praktisering har lært henne å se innover i konflikter. ”Xie xie Shi fu (Takk, Mester).” Hun fortalte at den setningen ofte kom opp, fra innerst i hjertet.

Utholdenhet i møte med undertrykking
Fuyao som er en ung kvinne fra Tianjin, begynte å praktisere Falun Dafa sammen med foreldrene som veldig ung. ”Vi leste Dafa-bøker i en gruppe hver dag og gjorde ofte øvelsene sammen med andre utøvere. Det var den beste perioden av mitt liv.”

Men forfølgelsen startet og begge foreldrene ble arrestert på grunn av sin overbevisning. Gjennom egen erfaring visste Fuyao at Falun Dafa var bra, og hun var fast i sin tro. Klassekameratene respekterte henne for hennes integritet og positive innstilling.

Da foreldrene var i fengsel og ikke kunne ta seg av henne, endret de navnet hennes til Fuyao (som betyr “å reise seg i vinden”). De ønsket at hun skulle følge Falun Dafa-prinsippene og gjøre framskritt hele tiden, til tross for motgang.

Fuyao var rørt til tårer: Etter å ha kommet til USA og gjort øvelser sammen med andre utøvere i Central Park på Manhattan, kunne hun endelig, etter 16 år med prøvelser og motgang, praktisere sin overbevisning i et fritt land.

Uselviskhet er det mest verdifulle
Yiyan som for tiden arbeider på et universitet i New York, ble født i Kina. ”Mange av familiemedlemmene mine har nytt godt av metoden, både fysisk og psykisk. Derfor stoppet ikke forfølgelsen i Kina dem”, mintes hun.

Da hun så de positive endringene hos familiemedlemmene sine, begynte også Yiyuan å lese Zhuan Falun. ”Jeg visste at all den bakvaskende propagandaen i Kina var løgn fordi eksemplene som ble listet opp [i propagandaen] var mot Falun Dafas prinsipper.»

Gradvis forsvant stoffskiftesykdommen hennes og karakterene på universitetet ble dramatisk bedre. Nivået hennes var det høyeste på universitetet.

“Jeg lærte å ta ansvar for meg selv og behandle andre bra, uten søken etter berømmelse eller egennytte. Vennene mine sier jeg er svært ydmyk. Jeg vet alt dette kommer fra Falun Dafa, fordi den lærer meg å være uselvisk, det mest verdifulle i verden.”

80 år og uten behov for medisin de siste 20 årene
Yang som er pensjonert lærer fra Beijing, fikk kjennskap til Falun Dafa for første gang da han var 60 år. ”Om lag 20 år har gått, og jeg har ikke hatt behov for verken lege eller medisiner.»

Men reisen hit har vært lang. Etter først å ha prøvd taiji, andre qigongsystemer og fysiske øvelser i over et tiår, var der lite endring i Yangs helsetilstand. ”Falun Dafa er annerledes, fordi boken Zhuan Falun lærer oss å endre våre hjerter i positiv retning. Når en persons tanker forbedres, vil han eller hun oppnå ekte sunnhet i kropp og sjel.»

Når en utøver kontinuerlig renser sinnet, vil han eller hun bli mer omtenksom ovenfor andre. “Det vil gagne oss selv, våre familier og samfunnet”, sa han med et smil.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/20/153314.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.