Østerrike: : Falun Gong-utøvere informerte om forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere fra mer enn 30 land i Europa arrangerte aktiviteter på Stephansplatz i Wien i Østerrike den 19. september 2015 for å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. De viste Falun Gong-øvelsene, holdt møte, arrangerte en stor parade og avslørte forfølgelsen av Falun Gong ved å vise torturen som Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) har påført Falun Gong-utøverne.

Anderson og konen Maria (til venstre) Falun Gong utøver Michael Falun Gong-utøver Kim fra Tyskland

En storstilt parade startet fra Stephanplatz klokken 13. Paraden hadde informasjon om bølgen av anmeldelser mot Jiang Zemin, den tidligere lederen av KKP, som er direkte ansvarlig for den brutale forfølgelsen.

Fem tablåer med rekonstruksjon av tortur
Utøverne iscenesatte fem rekonstruksjoner med historier om Falun Gong og forfølgelsen. De fem tåblåene inneholdt: utbredelsen av Falun Gong, oppstart av forfølgelsen, tortur av Falun Gong utøvere, organhøsting fra levende utøvere og anmeldelsene mot Jiang Zemin.

Etter å ha sett de fem rekonstruerte scenene, undertegnet mange petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen, og de støttet anmeldelsene av Jiang.

Rekonstruksjonene var svært realistiske med nøyaktige kostymer, lydeffekter og engelsk tale. Tablåene tok for seg utviklingen av Falun Gong sin historie gjennom de siste 16 årene. Mange, inkludert turister fra forskjellige land, stanset for å se på rekonstruksjonene og lære om forfølgelsen. Mange undertegnet petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen, og de støttet flommen av søksmål mot Jiang. Antallet innsamlede underskrifter økte svært mye under fremføringen.

Positive tilbakemeldinger
Joey som er en ung mann fra Nederland, sa: ”Jeg er definitivt mot forfølgelsen! Jeg har akkurat lest Den europeiske unionens krav om å stanse forfølgelsen og organhøstingen . Jeg har hørt om tortur og overgrep mot fanger i Kina. Jeg lurer på hva som er best å gjøre som enkeltindivid… Jeg studerer innen et relatert område. Saken trenger definitivt oppmerksomhet fra et politisk perspektiv.”

Joey syntes at rekonstruksjonene var en flott måte å fortelle folk om forfølgelsen på. Han la til at organhøsting var en skam for menneskeheten og understreket at alle burde si ”nei” til KKP sine forbrytelser mot menneskeheten.

Anderson og konen
Anderson og konen Maria var på besøk i Wien fra Sverige. De hadde hørt om forfølgelsen av Falun Gong, men visste ikke at KKP’s forfølgelsespolitikk var så grusom. Anderson sa at han og konen var sjokkerte over den informasjonen de hadde fått. De tok imot flyeren på svensk og skrev ned webadressen til Falun Gong. Anderson uttalte at alle mennesker i verden burde kjenne til Falun Gong. Ifølge ham er det viktig for demokratiet og for alt i denne verden.

Falun Gong utøver Michael
Michael fortalte at han hadde fått en sunnere livsstil og fått kunnskap om meningen med livet fra Falun Gong. Han ønsker å introdusere Falun Gong for flere mennesker og å avsløre forfølgelsen ved å delta ved disse arrangementene. Michael sa: ”Den brutale forfølgelsen av Falun Gong-utøverne går utover mine forestillinger. Jeg minner meg selv om å ha et klart sinn og prøver å informere om Falun Gong og forfølgelsen.”

Falun Gong-utøver Kim fra Tyskland
Det var første gang at Kim, som er Falun Gong-utøver fra Tyskland, deltok i slike rekonstruksjoner. Hun var lykkelig for at flere mennesker fikk lære om forfølgelsen gjennom de fem scenene. Hun hjalp kinesere til å frasi seg sitt medlemsskap fra KKP og tilhørende organisasjoner under arrangementet.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153068.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/25/维也纳斯特凡广场上的真相街头剧(图)-316400.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.