Dommere og politi nektet å forfølge utøvere

For å vise sin avsky mot forfølgelsen av Falun Gong-utøvere, var fire dommere i Zhongshan distriktsrett i Dalian iført uformelle klær i rettsaken mot utøver Wang Xiuxiang den 25. juni 2015. I stedet for å dømme henne, løslot de henne etter rettsaken.

Da Wang Xianhuai ble stilt for retten i Huaniyang den 25. mai 2015, utsatte rettens formann retten i 10 minutter. Han opphevet den tre år lange dommen som var avsagt av en annen rett, og Wang kunne spasere ut som en fri mann.

Forfølgelsen taper fotfeste på juridisk plan
I Kinas partistyrte juridiske system er utøvernes dommer som oftest forutbestemt av 610-kontoret (et kontor som har den eneste oppgaven å forfølge Falun Gong). Når utøverne appellerer sine urettmessige domsavsigelser, opprettholder høyesteretten vanligvis dommen uten en ny rettsak eller de avholder en liksom-rettsak.

Judge Mas avvisning av Wangs dom er et tegn på at undertrykkingen av Falun Gong mister fotfeste i partiets juridiske system – et statlig hovedorgan som brukes til å gjennomføre forfølgelsen.

Ennå mer dramatisk var løslatelsen av en mann og konen
Wu Ruiting og Zhu Ruimin er ektepar og ble stilt for retten ved Xishi distriktsrett den 8. april 2015. Dommeren hevet rettssaken uten å avgi en dom.

Politi og ansatte fra påtalemyndigheten førte paret til Yingkou forvaringssenter for å vente på dommen. Men paret besto ikke den fysiske testen, og forvaringssenteret nektet å motta dem.

Politiet ba representanten for påtalemyndigheten om å ta vare på dem. “Jeg kan ikke ha dem her. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av dem. Sjefen min ba meg komme tilbake med papirarbeidet, ikke dem”, sa påtalemyndighetens representant.

“Dere har tiltalt dem. Hvis ikke dere tar dere av dem, hvem skal?” spurte politiet. Samtalen mellom politiet og påtalemyndigheten endte i en heftig diskusjon, og begge partene dro sin vei. Ingen sørget for de to utøverne.

Paret ringte etter en drosje og dro hjem.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/18/152128.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.