Irland: Falun Dafa-utøvere i landet anmeldte Jiang Zemin

Falun Dafa-utøvere arrangerte en fredelig protest ved den kinesiske ambassaden i Dublin den 7. juli 2015. De protesterte mot det kinesiske regimets folkemord på Falun Dafa.

Falun Dafa-utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen ved den kinesiske ambassaden i Dublin, Irland

En juridisk reform ble gjennomført i Kina tidligere i år. Den krever at alle anmeldelser skal behandles. 60.000 anklager har siden vært reist mot Kinas tidligere diktator Jiang Zemin; blant dem 20 irske Falun Dafa-utøvere. De har sendt inn anmeldelsen til påtalemyndighetene i Kina.

Den 16 år lange forfølgelsen av Falun Dafa har resultert i tusentalls døde i hendene på det kinesiske regimet. Flere tusen Falun Dafa-utøvere har blitt tvunget til å flykte fra Kina for å unngå forfølgelse og kan ikke vende tilbake. Falun Dafa-utøvere i Irland uttaler at de ikke kan dra tilbake for å besøke familiene sine.

Zhao Ming og Liu Feng studerte i Irland da forfølgelsen begynte. De dro til Beijing for å oppfordre kinesiske myndigheter til å stoppe den brutale forfølgelsen, men ble arrestert. De ble adskilt og fengslet og torturert i tvangsarbeidsleirer i Beijing og Dalian.

Zhao Lis eldre søster, Zhao Huiru, ble utsatt for gjentatt tortur i en tvangsarbeidsleir og døde i 2005. På vegne av sin søster anmelder Zhao Jiang Zemin. Detaljer rundt Zhao Huirus dødsfall er tilgjengelig. Utøver Zhao Huiru fra Shenyang døde på grunn av forfølgelsen.

De som deltok i den fredelige protesten ved den kinesiske ambassaden i Dublin, uttrykte sine ønsker om at Jiang Zemin stilles for retten for folkemord.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/13/151523.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/9/爱尔兰法轮功学员声援诉江大潮(图)-312178.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.