Flere kinesiske embetsmenn støtter anmeldelsene av Jiang Zemin

Flere og flere kinesere har begynt å uttale seg mot forfølgelsen av Falun Gong etter utøvernes iherdige arbeid med informasjon i Kina. Daniel Calingaert som er visedirektør ved ”Freedom House”, sa på en samling i Washington D.C. i forrige uke: ”Kommunistpartiets kampanje for å utrydde Falun Gong har mislykkes totalt.”

Et tegn på fiaskoen er at strømmen av anmeldelser mot Jiang Zemin, som er hovedtiltalt og ansvarlig for forfølgelsen, ikke bare mottar støtte fra det internasjonale samfunnet, men også støttes av mange kinesiske embetsmenn, offentlig og privat. Her er to eksempler:

Flere tjenestemenn fra Maoming i Guangdong oppsøkte en lokal Falun Gong-utøver den 17. juli 2015. De hadde fått informasjon på postkontoret at utøveren hadde anmeldt Jiang Zemin den 15. juli, så deres overordnede ønsket detaljerte opplysninger.

- Praktiserer du Falun Gong?
- Ja, det gjør jeg.
- Har du anmeldte Jiang Zemin?
- Ja, det har jeg gjort.
- Hvorfor?
- Hvorfor jeg gjorde det? I 1999 startet Jiang Zemin forfølgelsen av Falun Gong til tross for motstand fra andre regjeringsledere. Han beordret forfølgelsen personlig.

“Forfølgelsen har pågått i 16 år. Falun Gong underviser i prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Mange utøvere har dratt nytte av metoden både fysisk og åndelig. Sykdommene mine ble kurert av Falun Gong. Er ikke det bra? Jeg har ikke hatt behov for medisinsk behandling på over 10 år.”

“Grunnen for anmeldelsen av Jiang Zemin er å gjenopprette Falun Gongs omdømme.”

Utøveren gav lederen for gruppen boken Zhuan Falun, som er hovedboken i Falun Gong. Lederen satte seg ned og leste varsomt noen sider. Deretter sa han til utøveren og sine underordnede: ”Hvis alle oppførte seg medfølende, ville folk i samfunnet vært lykkelige, og den moralske standarden ville bli gjenopprettet.” Han spurte utøveren: ”Kan jeg låne denne boken? Jeg ønsker å lese den i fred og ro.” De dro glad av sted med boken.

Den neste fortellingen skjedde i Jinzhou by i Hebei provinsen.

Sekretæren ved Kommunistpartiets underkomité i landsbyen Susheng i Donglizhuang by spurte den 7. juli 2015 en utøver: ”Anmeldte du Jiang Zemin? Bystyret har sendt tjenestemenn for å finne deg.”

“Ja, det gjorde jeg. Vennligst be dem om ringe meg. Jeg vil forklare.”
Sekretæren slo nummeret og gav telefonen til utøveren.
“Anmeldte du Jiang Zemin?”
“Ja, det gjorde jeg. Alle borgere har tros- og talefrihet. Alle er beskyttet av grunnloven. Jiangs forfølgelse av Falun Gong er mot loven. I løpet av de siste 16 årene har vi ikke hatt noen kanal for å anmelde ham. Nå eksisterer det en ny lov. Hvorfor kan vi da ikke anmelde ham?”

“Kom hit”, fortsatte utøveren, “så skal jeg fortelle deg mer. Jeg venter på deg”.
Tjenestemannen fra bystyret sa han var travelt opptatt og måtte legge på.
Etter den dagen har han ikke plaget utøveren.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/24/151712.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.