Kanada: David Kilgour: ”Jiang Zemin bør være den første som blir tiltalt”

David Kilgour som har vært kanadisk diplomat, snakket om resultater fra sin etterforskning på ”2015 Congress of the Humanities and Social Sciences” i Ottawa i Kanada den 5. juni 2015. Han understrekte at Falun Gong-utøvere er hovedmålgruppen for tvangsorganhøsting i Kina.

David Kilgour, tidligere kanadisk diplomat Doktor Maria Cheung, førsteamanuensis ved universitetet i Manitoba

Kilgour sa at personen som startet forfølgelsen av Falun Gong i Kina i 1999, Jiang Zemin, burde bli stilt for Den internasjonale straffedomstolen. Han burde være den første som blir tiltalt i denne saken. Straffedomstolen har sete i Haag, men rettssaker kan holdes hvor som helst. Domstolen er opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

“Som tidligere advokat, vil det være en advokats drøm å stille ham for Den internasjonale straffedomstolen”, la han til. “Og jeg er sikker på at det er tusenvis av advokater verden rundt som vil gjøre det med glede. Og sikkert også mange advokater i Kina som vil gjøre det samme med glede.. ”

Maria Cheung som er førsteamanuensis på fakultetet for sosialarbeid på universitetet i Manitoba, kom frem til samme konklusjon i forbindelse med organhøsting: “Med antall transplantasjoner som er utført i Kina, det ekstremt lave antallet av frivillige donasjoner og kort ventetid, blir Falun Gong-utøvere brukt som hovedkilden til levende organdonasjon, tilgjengelig på forespørsel.”

Ifølge doktor Cheung finnes det flere virksomheter av organhøsting i Kina. De som organiserer organhøstingen, er: Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), fengselssystemet (inkludert tvangsarbeidsleirer og hemmelige fengsler), sykehus (hovedsakelig militærsykehus) og mellommenn med koblinger til klienter.

Kilgour og den internasjonale menneskerettighetsadvokaten David Matas begynte å etterforske denne saken i 2006, kort tid etter at nyhetene om organhøsting ble kjent. Deres ni år lange uavhengige etterforskning konkluderte med at tvungen organhøsting fortsatt pågår i Kina. Kilgour presenterte et uhyggelig bilde av massedrap rettet mot Falun Gong-utøvere. De blir drept for deres nyrer, lever, hjerte og hornhinner for profitt i forbindelse med organtransplantasjoner.

Kilgour sa at brevet Jiang sendte til komitéen for politbyrået etter Falun Gong-utøvernes fredfulle protest i nærheten av KKP’s hovedkvarter den 25. april 1999, er en viktig bit av bevisene som impliserer at han er ansvarlig for å ha startet forfølgelsen. “Det brevet er alene og i seg selv et klart bevis som viser at han er skyldig for den pågående forbrytelsen. ”

“Militærsykehus er sterkt involvert i organtransplantasjon. Mange operasjoner som blir utført på militærsykehus, er for vestlige som betaler for transplantasjonen. De blir ikke kontrollert av helsedepartementet. Militærkirurger jobber også ofte på sivile sykehus. Noen militærsykehus skryter på websidene at organtransplantasjoner er deres største inntektskilde”, sa Cheung.

Hun uttalte at Jiang Zemin som tidligere var leder for KKP, personlig startet forfølgelsen i 1999 og planla å utslette Falun Gong-utøvere fysisk, mentalt og økonomisk. I følge Cheung har Jiang og KKP over de siste 15 årene forfulgt Falun Dafa-utøvere på måter som ligner folkemord.

Hun understrekte hvor viktig det er å få hjelp fra Vesten. “Som samfunnsforskere vet vi at nøytralitet bare betyr å ta parti med den dominerende makten. I Falun Gongs tilfelle har den dominante makten, som er KKP, brukt svært mange ressurser på å sverte og fabrikkere feilinformasjon om Falun Gong. Å være nøytral vil bare lede til likegyldighet og forlenge folkemordet.”

“Jeg tenker at et hvert menneske har rett til å leve”, fortalte Macy Demissie som er samfunnsforsker fra Quebec. Hun sa at talene på konferansen var svært bra, spesielt siden det ikke bare var teori.

Konferansen ble arrangert ved universitetet i Ottawa fra den 30. mai til den 5. juni. Det er den største akademiske konferansen i Kanada. Det deltar cirka 8000 akademikere, forskere og politikere her hvert år.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/151006.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7/乔高-江泽民应该第一个被审判-310549.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.