Italia: Lovforslag mot organhandel med Kina

Det italienske senatet har godkjent et lovforslag som innebærer hard straff for personer som bevisst driver organhandel. I debatten forut for avstemningen var det fokus på senatmedlemmene sin opprørthet over Kinas organtransplantasjonssystem. De mente at organtransplantasjonene hadde ført til organisert massemord av titusentalls uskyldige mennesker. Senator Maurizio Romani pyntet ikke på ordene fra talerstolen:

”Kina ligger bare rett etter USA når det gjelder antall organtransplantasjoner. Men Kina har ingen etablerte prosedyrer for å ta i bruk organer fra hjernedøde pasienter, som er ryggraden i de vestlige organsystemene. De har heller ikke et rasjonelt organfordelingssystem. Likevel skryter man av at det utføres om lag 10.000 transplantasjoner per år, mye mer enn antall fanger man henretter. Hvor kommer de andre organene fra”, spurte senator Romani.

Han sa at svaret på spørsmålet er dramatisk. Det er samvittighetsfanger, spesielt utøvere av den åndelige metoden Falun Gong, som drepes for sine organer.

”Jeg anvender begrepet kannibalisme for å beskrive dette. Vi italienere kan ikke stoppe disse overgrepene, men vi plikter å gjøre alt for ikke å være medskyldige”, la han til.

Loven som skal være et tillegg til den italienske straffeloven gjennom å introdusere og skjerpe straffen for organhandel, sikter på å hindre italienske medborgere i å reise til Kina for transplantasjon og å hindre leger fra å støtte denne slags ordning.

Gevinsten på den globale svartebørsen for organer ligger mellom 5 og 10 milliarder norske kroner pr år i følge Global Financial Integrity, en forskningsgruppe i Washington. Praksisen forekommer også i India og Pakistan, men forskerne peker først og fremst på Kinas system på grunn av statsstøtten, omfanget, de sofistikerte metodene og brutaliteten.

Lovforslaget innebærer at man kan få 3 til 12 års fengsel og bøter på mellom 50.000 og 300.000 Euro dersom man bidrar under transaksjon med organer fra levende mennesker. Å reklamere eller oppfordre til transplantasjonsturisme, altså at pasienter reiser til land som Kina for å få et organ, kan straffes gjennom å frata legens lisens for all framtid.

Det skal holdes avstemming om lovforslaget i deputertkammeret (innen tokammerparlametet) før det blir vedtatt.

Lignende lovforslag er fremmet i delstaten New South Wales i Australia. Israel har vedtatt en lov for å hindre transplantasjonsturismen. De skal ikke kunne utnytte landets helseforsikringssystem og dra til Kina for å skaffe seg organer innhentet på ulovlig vis.

Medlemmer fra alle politiske partier uttrykte sterk støtte til lovforslaget som fikk gjennomslag med 212 mot 1 stemme. Debatten før avstemningen var ladet. Senator Ivana Dimeone sa at det finnes dokumenter som levner ingen tvil om at omfattende organhøsting pågår i Kina. ”Jeg grøsser ved tanken på hvordan menneskekroppen er blitt forvandlet til en handelsvare”, sa hun.

Senator Sergio Lo Giudice som er medlem av det styrende, demokratiske partiet og medlem av menneskerettighetskommisjonen, har fulgt lovforslaget tett helt fra starten da menneskerettighetsadvokaten David Matas talte for kommisjonen i det italienske senatet den 19. desember 2013.

Lo Giudice oppdaterte kollegene om bakgrunnen for Falun Gong, en tradisjonell, kinesisk og åndelig metode, og hvordan den har blitt forfulgt av det kinesiske regimet siden 1999. Han introduserte etterforskerne David Matas og David Kilgours arbeid, som resulterte i en rapport i 2006 og siden en bok i 2009, der organstjeling fra Falun Gong beskrives i detalj.

Europaparlamentet og ulike FN-organisasjoner har også framsatt krav om at saken etterforskes. Senator Domenico Scillipoti sidestilte Kinas organstjeling med den organhandelen som Den islamske staten er innblandet i i Irak og Syria.

Oversatt etter: http://se.clearharmony.net/articles/a111062-Italiens-senat-kritiserade-Kina-i-lagforslag-mot-organhandel.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.