Meldingen ”Falun Dafa er bra” dukket opp over alt

Kinesisk nyttår er tradisjonelt sett en tid for hyggelig familiefeiring i helt kontrast til Falun Gong-utøvere som mishandles og trues av det kommunistiske regimet på grunn av sin overbevisning. Dette har vært virkeligheten de siste 15 årene, uten tegn til endring.

For å hjelpe folk med å forstå hva Falun Gong er, har utøvere i mange regioner hengt opp bannere på offentlige steder eller slagord utenfor boligene sine. De ønsker å minne folk på at de ikke må tro på Kommunistpartiets hatpropaganda, men i stedet behandle utøvere med vennlighet.

Bannerne og slagordene kan se slik ut:

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/24/149087.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/23/过年期间大陆各地的真相标语-305475.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.