Italiensk utøver: Fundamentalt endre måten å tenke på

Hilser Mester
Hilser utøvere

”Buddha Fa er den mest omfattende og dyptgående, den mest mystiske
og overnaturlige vitenskapen av alle lærer i verden. For å trenge inn i
dette området må menneskene endre sine grunnleggende tankekonsepter, ellers vil universets sannhet for alltid forbli et mysterium for menneskeheten.
Det vanlige mennesket vil da for alltid krype innenfor den ramme som
er skapt av dets egen uvitenhet”. (Zhuan Falun, Lunyu)

Jeg takker Mesteren for å ha gitt meg den unike muligheten til å delta i promoteringen av Shen Yun i Milano.

Dette året var første gangen jeg deltok i markedsføringen av Shen Yun. Gjennom å studere Fa, samt å lytte til andre utøveres erfaringer, hadde jeg forstått hvor viktig det var å delta i markedsføringen av Shen Yun for å redde mennesker. Men forståelsen min var på et overfladisk nivå. Jeg visste at jeg måtte gjøre det, men jeg innså egentlig ikke hva markedsføringen betydde.

Min oppgave var å finne steder der vi kunne markedsføre oss. Jeg hadde ingen erfaring, men var ikke bekymret. Min forståelse var at å markedsføre Shen Yun var en stor mulighet som Mesteren ga meg for å kultivere meg og oppfylle mine løfter. Det eneste jeg skulle tenke på, var å kultivere meg bra og ha opprette tanker. Resten ville følge Mesterens arrangement.

Men dette tandpunktet var likevel en forståelse som ble satt på prøve og gjort konkret og solid. I prosessen kom det selvsagt fram tilkortkommenhet og utfordringer som måtte overvinnes. Jeg var ikke alltid besluttsom, og mange ganger tvilte jeg og mistet nesten troen på meg selv. Jeg takker medutøvere for deres tålmodige støtte.

Første gangen jeg dro til Milano, ble jeg straks satt på prøve. Det regnet, og jeg var alene mens utøveren jeg bodde hos, var på arbeid. Jeg mistet pc’en som jeg hadde med for å vise Shen Yun, ned på bakken etter at jeg hadde gjort en avtale, og skjermen sprakk. Jeg var ukjent i byen, og på den tiden virket byen enorm. Jeg forsto ikke på hvilken måte jeg skulle håndtere bindende avtaler i et ordinært arbeidsliv. Det så ut som at jeg måtte dra hjem og glemme alt. Hvordan kunne vi lykkes i markedsføringen? Det føltes som om alt jeg gjorde, var bortkastet og ubrukelig. I denne tilstanden hadde menneskelig tenkning og bekymring tatt over, og jeg var svært urolig.

Da ringte en utøver til meg. I løpet av samtalen sa hun noe slikt som: ”Du er ikke forpliktet til å gjøre dette. Du kan dra hjem hvis du ønsker det; det er ikke noe problem. Men det er nå en ser forskjellen mellom en som kultiverer og et vanlig menneske”. Å dra hjem betyr at jeg har mistet en fin mulighet. Plutselig roet hjertet seg, og en setning lød inni hodet mitt: ”Finn gleden i prøvelser” (Hong Yin). Jeg ville ikke forlate denne situasjonen for noe.

Mesteren sier: ”Jeg anser i stedet at det komplekse miljøet er bra. Jo mer komplisert det er, jo flere fremragende mennesker kommer frem. Hvis man kan høyne seg over og bortenfor omgivelsene, har man kultivert det mest solide. Jeg vil si at dette er bra for en som virkelig er besluttsom og vil kultivere.” (Zhuan Falun, forelesning ni)
”Menneskelig eller guddommelig, forskjellen ligger i en tanke.” (Fa-undervisning gitt på New York Fa -konferanse 2010)

Jeg fant fort ut forskjellen mellom de opprette tankene til en som kultiverer og menneskelige tanker drevet av alle slags bindinger. Jeg så hvor viktig det er å betrakte seg selv som en Dafa-disippel når vanskelighetene synes uoverstigelige og dermed klare å opprettholde tankene i Fa. Uten Fa vil vi bare være vanlige mennesker som lever omgitt av illusjoner og er kontrollert av forskjellige menneskelige tanker. Da jeg snakket med andre utøvere, delte vi ofte tanker om vanskene vi møtte mens vi deltok i promoteringen. Disse erfaringene har overbevist meg at hvis vi gjør promoteringen med hjertet og har et sterkt ønske, hjelper Mesteren oss og arrangerer ting for oss. Den uken fikk vi et sted for markedsføring i et handlesenter.

Dafa-disiplene er en kropp
Under markedsføringen av Shen Yun fikk jeg også erfare kraften i å samarbeide og være en kropp. Når enn mine opprette tanker ble forstyrret eller jeg følte meg trøtt, var straks en utøver klar til å støtte og hjelpe meg med mine svakheter, og jeg kunne gjenvinne entusiasmen og fortsette.

Til tross for dette gikk samarbeidet også gjennom en prosess. Mine fastholdene kom opp som aldri før. Under perioden med promotering av Shen Yun følte jeg meg rolig og fast bestemt på å finne og fjerne disse så raskt som mulig for ikke å skape forstyrrelser i forhold til målet vårt.

En gang fikk jeg negativ respons fra et handlesenter som kunne vært et bra sted for markedsføring og som lå nær teateret der Shen Yun skulle være. Jeg hadde snakket med sekretærene som var entusiastiske i forhold til forestillingen, men de fortalte meg at lederen ikke ville ha oss. Egoet mitt ble truffet. Jeg følte personlig nederlag; ikke for å ha mistet muligheten for å redde mannesker, men for å ha feilet. Men jeg oppdaget straks egoismen som lå bak den tanken og endret øyeblikkelig tenkemåte. Shen Yun sin suksess er ikke min personlige suksess. Bare ved å sette til side egoet og være helt og fullt til Mesternes disposisjon og for Fa, kan en effektivt redde mennesker. Dette stedet ville virkelig vært et godt sted for markedsføring, så vi snakket om situasjonen med en annen utøver. Hun anbefalte oss å sende en annen utøver for å snakke med lederen. Utøveren dro dit, og vi fikk bruke det til markedsføringen vår. Vi satte opp en stand i senteret, og stedet ble et av de beste stedene for markedsføringen. Dette var samarbeid, og alle spilte naturlig sin rolle.

Ved flere anledninger opplevde jeg kraften ved å være en kropp sammen med utøvere som var involvert i promoteringen. Jeg ble dypt rørt av det betingelsesløse samarbeidet fra de andre utøverne. I den siste promoteringsperioden, til tross for utmattelse, presset med billettsalg, manglende deltakelse, vanskeligheter med å balansere alle ting på en god måte og prøve å ikke miste Fa-studier og erfaringer til å straks se svakhetene våre og fjerne bindinger, følte jeg at jeg faktisk var en del av denne ene kroppen som beveget seg med en felles vilje mot et felles mål. Alle gjorde det de skulle. Hvis det kom endringer i organiseringen fra koordinatoren, reorganiserte vi oss straks og fulgte retningen.

Vi var også så heldige at vi fikk arbeide sammen med utøvere fra Sveits. De hjalp oss ikke bare med promoteringen, men de var også gode eksempler på besluttsomhet og flittighet. Dette har også utvidet mitt sinn når det gjelder forståelse av å være en kropp. I Fa er det ingen nasjonale grenser. Vi er bundet sammen i dette store ansvaret vi er blitt betrodd.

Jeg var svært imponert over historien til en utøver som gikk ut for å dele ut flyers sammen med en utøver fra Sveits. Da hun ble klar over at vi ikke solgte billetter direkte, ble hun svært overrasket. Hun verken klaget eller ble oppskaket, men sa at det vil bli en suksess. Hennes opprette tanker var enkel og sterk. Mange av oss ble berørt av de sveitsiske utøvernes svar på vår takknemlighet for at de hjalp oss med markedsføringen: ”Det er vi som skal takke dere for muligheten til å oppfylle våre løfter. Vi gjør det for oss selv”. Enda en gang manifesterte forståelsen seg om at alt vi gjør for å redde mennesker, gjør vi faktisk for oss selv. Shen Yun, som et hvilket som helst annet prosjekt for å klargjøre sannheten, er en stor mulighet som Mesteren har gitt oss for å kultivere oss i denne ekstraordinære historiske perioden.

Mesteren sa i Fa-undervisningen gitt ved New York Fa-konferansen i 2010: ”Oppgaven med å redde mennesker må utføres av dere. Ikke bare må det gjøres, men det må gjøres bra. Det blir imidlertid ikke gjort for Mesteren. Selv om vi kaller det ”å redde vanlige mennesker”, er det ikke bare gjort for dem heller. Det er også gjort for din del. Det er fordi de vanlige menneskene som du redder, en dag kan bli en del av de vanlige menneskene i ditt enorme kosmos. Dere perfeksjonerer og fullfører dere. Gjennom din suksess vil du oppnå det du skal få, og uten dette kan du ikke være konge der eller fullføre din hensikt og etablere din enestående, mektige dygd som er nødvendig. Dette er hvordan ting virker, og derfor må du absolutt gjøre en god jobb med det.”

Dette er bare noen få av de situasjonene som har oppstått under promoteringen av Shen Yun. Faktisk er det Shen Yun har gitt oss, ubeskrivelig. Etter å ha promotert Shen Yun var det å gå tilbake til normale rutiner ikke enkelt. Kraften fra feltet som hadde formet seg under promoteringen, var ikke lenger der, vanlige situasjoner kom tilbake. Jeg hadde kultivert i kraft av fast besluttsomhet om å være flittig i kultiveringen og økt kvaliteten på Fa-studiene. Shen Yun viste meg at kultiveringen min ikke var så solid som jeg trodde, men nå vet jeg at den eneste årsaken til at jeg kom ned til denne verden, var å hjelpe Mesteren i Fa-opprettingen. Etter å ha promotert Shen Yun har prøvelsene og vanskelighetene ikke minket. Jeg har endret måten å tenke på og tror på å dele med oppriktighet alt det Mesteren har arrangert for meg: ”Finn gleden i motgang.” Nå føler jeg meg mer opprett når jeg kommer opp i situasjoner. Jeg vet om at alt som i tanke og handling holder meg borte fra min historiske oppgave, skal forkastes.

”Hvis du kan returnere til opprinnelsen, er den bitreste lidelse også den mest verdifulle”. (Zhuan Falun)

”Du må involvere deg personlig, kultivere og gå ut og få ting til å skje. Hardt arbeid er en del av din kultivering”. (20th Anniversary Fa Teaching)

Mesteren gjentar i sine forelesninger at kultivering er en alvorlig sak. Det er ingen snarveier, men på samme tid har han utstyrt oss med alle nødvendige midler for å oppnå suksess. Det er vårt ansvar å ikke miste muligheten og å sette inn alt av besluttsomhet og hardt arbeid som er nødvendig. Belønningen vil bli enestående. Når danserne i Shen Yun drar hjem og begynner å arbeide hardt med neste års forestilling, bør vi også forberede oss på neste års forestilling og øke kvaliteten på Fa-studiene og kultivere hjertene våre.

Dette er bare min nåværende forståelse. Jeg føler meg langt fra å møte standarden som Mesteren krever av oss i kultiveringen, men jeg håper å kunne vedlikeholde entusiasmen til å gjøre det.

Takk Mester
Takk medutøvere


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a111635-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.