Tyskland: EU-parlamentsmedlemmer støtter Falun Gong

Over 20 EU-parlamentsmedlemmer sendte den 3. februar 2015 et felles brev til den kinesiske ambassadøren i Tyskland, lokale rettsinstanser i Heilongjiang provinsen og det lokale «610 Kontoret» (et kontor i Kina som kun har som oppgave å forfølge Falun Gong) med krav om umiddelbar løslatelse av fire Falun Gong-utøvere som ble arrestert i mars 2014.

Brevet fordømmer også de ulovlige handlingene ved lokale rettsinstanser og politiavdelinger og ber om at de lokale myndighetene må erklære de ulovlige domsavsigelsene ugyldige. Den siste høringen ble gjennomført den 8. januar 2015. Dommen er enda ikke offentliggjort.

De fire utøverne ble arrestert sammen med fire menneskerettighetsadvokater under et møte på et hotell i Jiansanjiang i Heilongjiang. Der diskuterte de hvordan de kunne redde andre utøvere i forvaring ved Qinglongshan senter for hjernevask, offisielt kjent som ”Jinsanjiang Gård Rettsopplæringssenter”. Alle advokatene ble løslatt i midten av april i fjor, mens de fire utøverne er fremdeles i forvaring.

I tillegg til å lede innsatsen med fellesbrevet tok EU-parlamentsmedlem Klaus Buchner åpenlyst sterk avstand til forfølgelsen på sin Facebook-side den 5. februar:
“Den over 16 år lange forfølgelsen av Falun Gong og den systematiske organhøstingen fra Falun Gong-utøvere gjort av Det kinesiske kommunistpartiet bryter ikke bare talefriheten, friheten til å ha egne meninger og andre grunnleggende rettigheter beskyttet av den kinesiske konstitusjonen, men bryter også med konvensjonene Kina har signert; for eksempel FN’s konvensjon mot tortur.”

Dette er andre gangen Buchner uttrykker sin støtte for Falun Gong med oppfølging av tidligere Facebook-melding den 7. januar 2015. Buchner forstatte i sin februar-melding:

“For å få slutt på denne forbrytelsen mot menneskeheten basert på paragraf 7 i Roma-traktaten ved den internasjonale straffedomstolen, folkemordet mot Falun Gong-utøvere på grunnlag av paragraf 6 i Roma-traktaten ved den internasjonale forbryterdomstolen, ble en resolusjon mot organhøsting i Kina vedtatt den 12. desember 2013 i Strasbourg.»

“Resolusjonen krever at Det kinesiske kommunistpartiet umiddelbart løslater alle fengslede Falun Gong-utøvere og umiddelbart stopper organhøsting fra Falun Gong-utøvere og andre ikke-voldelige politiske fanger og medlemmer av religiøse og etniske minoriteter.»

En mer detaljert liste med krav følger:
1. Umiddelbar løslatese av de fire Falun Gong-utøverne Shi Mengwen, Wang Yanxin, Li Giufang og Meng Fanli som har sittet i forvaring siden arrestasjonen i mars 2014.
2. Garanti om frihet og sikkerhet for de fire Falun Gong-utøverne, deres familier og forsvarsadvokatene.
3. Ikke inndra forsvarsadvokatenes lisenser.
4. Umiddelbar løslatelse av alle Falun Gong-utøvere som er fengslet i Heilongjiang provinsen.
5. Oppheve den rådende Jiansanjian klagerett etter den ulovlige rettsaken i januar.
6. Etterforske de ulovlige handlingene til Jiansanjiang klagerett, Jiansanjiang påtalemydighet og Jiansanjiang offentlige sikkerhetskontor.

I forbindelse med den ulovlige domsavsigelsen over de fire Falun Gong-utøverne ved Jiansanjiang klagerett, kommuniserte Buchner med ambassadør Yan Yani i den kinesiske delegasjonen til EU den 8. januar 2015. På Facebook uttrykte han også sin protest mot det kommunistiske regimet.

I en artikkel med tittelen “Focus on China” publisert på Facebook skrev han: “Falun Gong-utøvere har blitt forfulgt og fengslet på grunn av sin overbevisning. Selv deres forsvarsadvokater blir fengslet og torturert. Trosfrihet, fastsatt av folkerepublikken Kina, må innvilges disse troende.”

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/8/148266.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/7/二十多名欧洲议员声援法轮功学员-304135.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.