Storbritannia: Informasjon om forfølgelsen under idrettsarrangement i Glasgow

Idrettsarrangementet ”Commonwealth Games 2014” ble gjennomført i Glasgow i Skottland den 23. juli til 3. august. 5000 idrettsutøvere fra 71 nasjoner konkurrerte i 18 sportsgrener og utgjorde det største sportsarrangementet i Skottland. Lokale Falun Gong-utøvere benyttet anledningen til å snakke med idrettsutøverne fra hele verden om Falun Gong og informere om den brutale forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

Innsamling av underskrifter mot forfølgelsen Utøvernes informasjonsplakater for å informere om forfølgelsen i Kina

Utøverne samlet inn underskrifter med krav om å få en slutt på forfølgelsen i Kina, spesielt Det kinesiske kommunistpartiets forbrytelse med tvungen organhøsting fra Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger. Første konkurransedag signerte flere hundre petisjonen i løpet av bare tre timer.

Mange kinesiske besøkende stoppet også ved utøvernes informasjonsplakater som hadde både engelsk og kinesisk tekst. Flere av kineserne tok bilder, og mange tok imot utøvernes materiell.

Etter at studenter fra Kina hadde lest informasjonen, spurte flere om utøverne var imot Kina. En utøver forklarte at Kommunistpartiet ikke er ensbetydende med Kina, fordi Kina er et land med over 5000 år lang historie og en rik kultur, mens Kommunistpartiet er en fremmed organisasjon med en historie med drap og feilgrep. Studentene samtykket og meldte seg ut av kommunistenes ungdomsliga med utøverens hjelp.

Besøkende fra hele verden leste utøvernes informasjonsplakater og var glade for å kunne støtte Falun Gongs fredelige motstandskamp ved å signere petisjonen.

Ei kanadisk kvinne klarte ikke å holde tilbake tårene etter at hun hadde leste om forfølgelsen. Hun signerte og oppmuntret utøverne til å fortsette kampen mot forfølgelsen. Til tross for regn og dyvåte utøvere ga hun en stor klem til en av utøverne og takket for informasjonen.

Det var lange køer foran suvenirbodene. Utøverne snakket med folk i køene, og de fleste signerte petisjonen. Ei kvinne fortalte at hun hadde lest en Falun Gong-brosjyre i Edinburgh og fått kjennskap til organhøstingen. Hun var takknemlig for sjansen hun fikk til å gi sin støtte.

Et par hadde aldri hørt om den tvungne organhøstingen. De kunne ikke fatte brutaliteten og ba utøverne gi dem mer detaljert materiell. Samtidig oppmuntret hun utøverne til å la flere mennesker få vite om forfølgelsen.

Noen få turister betvilte at underskriftene deres virkelig kunne være til hjelp. En utøver svarte: «Underskriftene deres vil fortelle Kommunistpartiet at selv om de har penger og makt, kan de ikke endre prinsippene til et menneske og heller ikke endre menneskets overbevisning. Når verden blir klar over forbrytelsene, vil ikke partiet tørre å fortsette.»

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/8/2427.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/6/在英联邦运动会期间传播真相-295673.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.