Ny internasjonal konvensjon vedtatt

Europarådet har nylig vedtatt en ny internasjonal konvensjon for å gjøre handel med organer fra mennesker for transplantasjon til en straffbar handling. Konvensjonen vil være åpen for underskrifter fra medlemmer og ikke-medlemmer av Europarådet. Spania vil være vertskap for seremonien som åpner for underskrifter mot slutten av 2014 eller begynnelsen av 2015.

I det offisielle dokumentet forklarer Rådet bakgrunnen for å vedta denne nye konvensjonen: ”Mangel på organer, misforhold som økes av den økonomiske krisen, de store forskjellene mellom helsesystem og grådighet til skruppelløse menneskehandlere har i de siste årene ført til en økning i transplantasjonsturisme og handel med menneskelige organer”.

Rådet kaller handel med menneskeorganer som ”vold mot menneskelig verdighet og retten til et liv” og ”en alvorlig trussel mot den offentlige helsetilstanden”.

Mens konvensjonen lar det stå åpent for partene å bestemme når det gjelder å rettsforfølge de som frivillig deltar i organhandel, vil kiruger som utfører fjerning eller implantering av organet, alltid utføre en kriminell handling.

Den nye konvensjonen ”har som mål å harmonisere straffesystemet i Europa og rettsforfølge mer effektivt individer og kriminelle organisasjoner som er ansvarlige for menneskehandel”, slik det fastslås i det offisielle dokumentet.

Forskjellige land har innført forskjellige versjoner av egne kriminallover mot organhandel
Israel som er et assosiert medlem av Den europeiske unionen, innførte en kriminallov i 2008 som forbød borgerne å delta i illegale organtransplantasjoner utenlands. Utgiftene til slike illegale operasjoner dekkes ikke av forsikringsselskaper.

Dr. Jacob Lavee som er israelsk lege fra det største sykehuset i Midtøsten, Sheba Medical Center i Tel Madical Hashomer, hadde hovedinnflytelse på at loven ble vedtatt. Han la merke til problemet etter at pasientene hans fikk hjertetransplantasjoner i Kina - etter to ukers leting etter passende organer. Han undersøkte saken ytterligere og kom til konklusjonen at det var tvungen organhøsting. Denne konklusjonen ble tatt uavhengig av anklager satt fram av Falun Gong-utøvere.

Spania vedtok en lignende lov i 2010 der overtredere dømmes fra tre til tolv års fengsel.

Australia utvidet sin kriminallov i mars 2013 og inkluderte organhandel som en kriminell handling.

Europaparlamentet vedtok en resolusjon i desember som fordømte tvungen organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina og krevde en slutt på det. De fleste samvittighetsfangene er Falun Gong-utøvere.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2217.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.