USA: Nytt opptak ved "Fei Tian Academy of the Arts" og avdeling for musikk ved Fei Tian College

”Fei Tian Academy of the Arts” annonserte i dag at de mottar søknader om å bli opptatt ved akademiet. Audition holdes den 15. mai 2014. Søkerne må praktisere Falun Dafa eller komme fra utøver-familier og tilstrebe seg å lære metoden.

Kvalifikasjonskrav for søkere til danseavdelingen
Mannlige studenter: 13 - 14 år og minst 1,76 m høy.
Kvinnelige studenter: 12 – 15 år og minst 1,66 m høy.
For både kvinnelige og mannlige studenter må beina være minst ti centimeter lengre enn overkroppen.

Kvalifikasjonskrav for søkere til musikk
Musikkompetanse på et profesjonelt nivå eller tilnærmet profesjonelt (amatører bør være på nivå 8-9 eller over)
God fysikk
Ungdomsskole og videregående skole
Vi søker dyktige utøvere til følgende instrumenter: Fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, harpe, obo, fagott, trompet, valthorn, bass trombone.

Alle søkere må legge ved et resymé, professionell erfaring og familiens eller personlig kultiveringserfaring. Søkere kan sende søknaden via internett, og Fei Tian akademiet i New York arrangerer audition. Søkerne kan også sende materiell til lokale Falun Dafa-foreninger og avtale audition når ”Shen Yun Performing Arts” (kinesisk klassisk danse og musikkforestilling) er på turné i søkerens område.

Krav til søknadsmateriell
1. Søkeren må legge ved et vanlig resyme, professionell erfaring og individuell eller familiens kultiveringserfaringer.

Et vanlig resyme skal inneholde søkerens navn, fødselsdato, høyde, vekt, hjemstedsadresse, mailadresse og telefonnummer.

2. Spesifikke krav til søkere til danseavdelingen:
Bilder av nyere dato
Bildene må være tatt den siste måneden og inkludere:
Full lengde, stående, forfra
Full lengde, stående, fra siden
Full lengde, stående, bakfra
Bilde av spagat
Bilde av bro
Søkeren skal være iført danse- eller treningsklær og fotografen må ta bildene i knehøyde for å få vist søkerens fysiske egenskaper på best måte.

3. Spesisfikke krav til søkere til musikkavdelingen
Bilder av nyere dato (innen de tre siste månedene)
Full høyde
Forfra
Minst 800x600 pixels elekstronisk fil (minst 13 cm papirkopi)

Søkere til musikkavdelingen må sende inn en video. Søkere utenfor Kina kan laste opp video-filer på nettet og sende oss linken. Søkere i Kina må ikke sende oss videofiler med mail via internett anti-censorship software.

4. Alt påkrevd materiell må sendes samlet for at søknaden formelt betraktes som levert. Foreløpig kvalifiserte søkere vil vanligvis underrettes innen to uker etter mottakelsen av søknaden og blir gitt en dato for audition. Hvis søknaden er mangelfull eller at søkeren ikke har bestått den innledende gjennomgangen, vil han eller hun ikke motta et individuelt svar.

Søkere må søke på nettet. ”Fei Tian Academy of the Arts” og ”Fei Tian College” vil holde audition for foreløpig kvalifiserte søkere.

Kontakttelefon: 845-551-7104
Mail-adresse for for søkere utenfor Kina: admission@feitianacademy.org
Mail-adresse for søkere i Kina: feitian@minghui.org


Fei Tian Academy of the Arts og Fei Tian College

25. mars 2014

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/28/146080.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.